مطالب مربوط به تگ speculation

speculation

اصول سهام: مقدمه (بخش اول)…..

این سری از مقالات اصول سهام به بررسی مفاهیم و اصول اساسی و مهم بازار سهام می‌پردازد. در این مقاله که بخش اول از این مجموعه است، به تعریف سهام و دو مورد استفاده رایج از بازار سهام (سرمایه گذاری و احتکار) پرداخته می‌شود.