مطالب مربوط به تگ r-squared

r-squared

بتا چیست؟

بتا به عنوان روش اندازه‌‌گیری خطر یا ریسک سبد سرمایه گذاری، معیار بسیار مهمی است که سرمایه‌‌گذاران باید توجه ویژه‌‌ای به آن داشته باشند. در این مطلب روش محاسبه و تفسیر بتا به صورت ساده و مختصر آموزش داده شده است. پس از مطالعه این مقاله…

پیش‌‌بینی ریسک در سرمایه گذاری

زمانی که در یک صندوق سرمایه گذاری‌‌ می‌‌کنید، لازم است قادر به اندازه‌‌گیری میزان خطر یا ریسک موجود در آن صندوق باشید. این مطلب توضیحات مفید و در عین‌‌حال مختصری درباره پیش‌‌بینی خطر سرمایه گذاری‌‌ ارائه داده است که پس از مطالعه آن…

محاسبه سبد سرمایه گذار‌‌ی برای سرمایه گذار‌‌ان متوسط

میزان ریسک موجود در یک سرمایه گذار‌‌ی اهمیت بسیاری در چشم‌‌انداز آینده آن و افراد فعال در آن عرصه دارد. با بررسی و محاسبه میزان خطر یا ریسک موجود می‌‌توان تصمیمات درستی درخصوص سرمایه گذار‌‌ی گرفت. در این مقاله مطالب مفیدی در خصوص روش محاسبه…