مطالب مربوط به تگ Quantum

Quantum

آیا تنگل آیوتا واقعا در برابر محاسبات کوانتومی مقاوم است؟

آیوتا (IOTA) ادعا می‌‌کند که تنگل (Tangle) آن در برابر محاسبات کوانتومی است. این وعده یا وعده‌‌های شبیه به این چه چیزی درباره اهداف توسعه DLT (دفترکل توزیع شده) به ما می‌‌آموزند؟ جامعه کریپتو/بلاکچین‌‌/DLT از تعدادی از هوشمندترین و…

ZK-STARKها امنیت قابل‌‌تایید ایجاد می‌‌کنند

در این مقاله پیرامون ZK-STARKها بحث و نوآوری‌‌های تازه در رمزنگاری دانش صفر یعنی ZK-STARKها را بررسی می‌کنیم. ZK-SNARKها مسائل زیرساختی اندکی دارند که همین باعث کاهش استفاده‌‌ از رمزنگاری دانش صفر در بلاک چین‌‌ها و دیگر بخش‌‌های بالقوه شود:…