مطالب مربوط به تگ Platio

Platio

بانکداری و فینتک در بلاکچین

یکی از مباحثی که این روزها مطرح است استفاده از بلاکچین در بانکداری‌‌ است. دیدگاه‌‌های مختلفی در این زمینه وجود دارد. این مقاله با معرفی Mazlow، اپلیکیشنی که بانکداری‌‌ با استفاده از بلاکچین را امکان‌‌پذیر کرده است به جوانان فرصت می‌‌دهد با…