مطالب مربوط به تگ P/E

P/E

نسبت قیمت به درآمد به نرخ رشد ‌‌(PEG)چیست؟

نسبت قیمت به درآمد در ارتباط با نسبت نرخ رشد (نسبت PEG )، در واقع نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) است که بر نرخ رشد سودهای آن در طی یک دوره ی زمانی مشخص تقسیم می‌‌شود. نسبت PEG به منظور تعیین مقدار مورد استفاده قرار می‌‌‌گیرد در حالی که رشد…

ارزش گذاری بیش از حد (Overvalue) چیست؟

سهامی با ارزش بیش از حد (overvalued)، یک قیمت جاری دارد که بواسطه چشم‌انداز درآمدی خود و یا نسبت قیمت به درآمد (P / E) قابل‌توجیه نیست. در نتیجه، تحلیل‌گران و سایر کارشناسان اقتصادی انتظار دارند که این قیمت در نهایت افت کند.

چگونه تجزیه و تحلیل نسبت، مقایسه‌‌ شرکت‌‌های مختلف را ساده‌‌تر می‌‌کند؟

تجزیه و تحلیل نسبت، ابزارهایی برای بررسی صورت‌‌های مالی یک شرکت، در اختیار یک سرمایه گذار‌‌ می‌‌گذارد. سرمایه گذار‌‌ان، برای تخمین یک سهام در یک بخش در مقایسه با شرکت دیگری در همان صنعت، از نسبت‌‌ها استفاده می‌‌کنند. به کارگیری تجزیه و…