مطالب مربوط به تگ mutual fund

mutual fund

عملکرد گذشته، ضامن نتایج آینده نیست

این مقاله به بررسی مفهوم شعار اقتصادی " عملکرد گذشته، ضامن نتایج آینده نیست" و اهمیت آن برای شرکت‌‌های مدیریت دارایی می‌‌پردازد. با مطالعه این مطلب متوجه خواهید شد که چرا پیگیری بازده خوب یک کسب‌‌و‌‌کار در زمان حال و تاثیرپذیری احساسی از…