مطالب مربوط به تگ law of Diminishing Marginal Utility

law of Diminishing Marginal Utility

قانون کاهش حاشیه سود کالا ( Low of Diminishing Marginal Utility)

به اندازه‌‌ای که یک کالا توسط شخصی خواسته می‌‌شود، حاشیه سود می‌‌گوییم. این میزان به موجودی کالایی که تا الان در مالکیت اوست، بستگی خواهد داشت. حاشیه سود یا میزان نیاز کالا توسط مصرف‌کننده مفهومی می‌باشد که در این مقاله تعریف شده و مورد…

مطلوبیت نهایی

مطلوبیت‌‌ نهایی یا منفعت مرزی عبارت است از مزایای (مطلوبیت) اضافه‌‌ای که یک مصرف‌‌کننده از مصرف یک واحد اضافه‌‌ از یک کالا یا خدمات کسب می‌‌کند. در این مطلب، با مفهوم مطلوبیت نهایی، نحوه محاسبه آن و همچنین قانون تنزل مطلوبیت نهایی آشنا…