مطالب مربوط به تگ Ikea Effect

Ikea Effect

اثر آیکیا (Ikea Effect) و رمز ارزها

اگر تابه‌حال قطعه‌ای از وسایل منزل را خودتان درست کرده باشید احتمالاً در انتهای کار حس غروری به شما دست داده است. شما با لبخندی بر لب با خود فکر می‌کنید "من آن را انجام داده‌ام"؛ تلاش شما، عشق را به دنبال خواهد داشت. اثر آیکیا یک سوگیری…