مطالب مربوط به تگ Hashing

Hashing

آموزش پیشرفته EOS – قسمت اول: هش‌های کریپتوگرافیک

هش‌ها رشته کاراکترهایی هستند که ورودی‌های گوناگون را به رشته‌کاراکترهای معکوس‌ناپذیر تبدیل می‌کنند. از هش‌ها برای سنجش اصالت استفاده می‌شود. در مقاله زیر، ساخت متدی برای تولید هش در EOS را بررسی خواهیم کرد.

Zk-SNARKها – یک نمونه واقعی و بررسی عمیق دانش صفر

این مقاله به بررسی zk-SNARK، ویژگی‌ها و شرایطی که باید داشته باشد، پرداخته و از طریق مثال‌های واقعی آن را تشریح می‌کند. در اینجا به مفاهیمی مانند اثبات دانش صفر، اثبات مشتری، قراردادهای هوشمند و رمزنگاری اشاره می‌شود.