مطالب مربوط به تگ fintech startUps

fintech startUps

آینده فینتک و بانکداری

شرکت‌ها و استارتاپ‌های فینتک در تمامی بخش‌های مالی در حال نوآوری هستند. این مقاله به نمونه‌های موفقی از این شرکت‌ها اشاره و آینده فینتک را ارزیابی می‌کند. همچنین این مطلب به بررسی تاثیری که فینتک بر بانکداری خواهد داشت و آینده پیش‌روی…