مطالب مربوط به تگ Distributed Ledger

Distributed Ledger

دفتر کل توزیع شده‌‌‌ (Distributed Ledger) چیست؟

تکنولوژی دفتر کل توزیع شده‌‌‌ اولین دفتر کلی است که نیاز به واسطه را حذف می‌‌‌کند. با استفاده از این تکنولوژی، دفتر کل میان کاربران توزیع می‌‌‌شود و خود کاربران موظفند اعتبار معاملات و حساب‌‌‌ها را حفظ کنند. این تکنولوژی معاملات را به صورت…

مقایسه اتریوم و بیت‌‌کوین: آیا اتریوم جایگزین بهتری برای بیت‌‌کوین است؟

بسیاری بیت کوین و اتریوم را باهم مقایسه کرده و می‌خواهند بدانند که آیا اتریوم جای بیت کوین را در بازار ارز رمزها خواهد گرفت یا خیر. این مقاله می‌تواند راهنمای خوبی در این زمینه باشد. در پایان این راهنما، از ماهیت بیت‌‌کوین و اتریوم، روش کار…