مطالب مربوط به تگ Centralized

Centralized

چرا صرافی‌‌های ارز رمز متمرکز برای نگهداری از سرمایه‌‌های کریپتو مناسب نیستند؟

با اینکه راه‌‌حل نگهداری از سرمایه (Custody) به یکی از جدیدترین ابتکارات اکوسیستم ارز رمز تبدیل شده، اما وقتی صرافی‌‌های مهم رمز ارز به عنوان مسئول نگهداری از سرمایه‌‌ کاربران عمل می‌‌کنند مشکلاتی به وجود می‌‌آید. بزرگ‌‌ترین صرافی‌‌ها مثل…