مطالب مربوط به تگ کسب و کارهای خرد

کسب و کارهای خرد

ایجاد فرصت‌های جدیدی برای کسب‌و‌کارهای خرد توسط پیشرفت‌های فین‌تک

در این مقاله، یکی از صاحبان کسب و ‌کار از تجربه‌های شخصی خودش در این عرصه می‌گوید و نشان می‌دهد که چگونه نوآوری‌های فین‌تک کار را برای کسب ‌و کارهای خرد در زمینه‌ی جذب سرمایه آسان‌تر کرده است. او همچنین به بررسی امکاناتی می‌پردازد که فین‌تک…