مطالب مربوط به تگ کاپیتالیسم

کاپیتالیسم

ایدئولوژی ، اقتصاد سیاسی و آینده رمز ارزها: پیشرفت یا ارتجاع؟

فناوری بلاک چین و رمز ارزها همراه با خود آرمان‌ها و ایدئولوژی‌های جذابی را وارد دنیای مدرن کرد و باعث شد خیلی از آنارشیست‌ها و کالپیتالیست‌ها طرفدار این فناوری باشند. در این مطلب می‌خواهیم ببینیم با توجه به پیچیدگی‌های جهان سیاست، اقتصاد و…

سرمایه داری‌‌ (کاپیتالیسم)- بخش چهارم

سرمایه داری‌‌ یا کاپیتالیسم (Capitalism)، یک نظامی اقتصادی بر پایه‌‌ مالکیت خصوصی ابزار و عملیات تولید برای کسب سود است. شاخصه‌‌های اصلی سرمایه داری‌‌ شامل اموال خصوصی، تجمیع سرمایه، دستمزد، تبادل داوطلبانه، نظام قیمتی و بازارهای رقابتی…

سرمایه داری (کاپیتالیسم): بخش سوم

سرمایه داری‌‌ یا کاپیتالیسم (Capitalism)، یک نظامی اقتصادی بر پایه‌‌ی مالکیت خصوصی ابزار و عملیات تولید برای کسب سود است. شاخصه‌‌های اصلی سرمایه داری‌‌ شامل اموال خصوصی، تجمیع سرمایه، دستمزد، تبادل داوطلبانه، نظام قیمتی و بازارهای رقابتی…

سرمایه داری (کاپیتالیسم): بخش دوم

سرمایه داری‌‌ یا کاپیتالیسم (Capitalism)، یک نظامی اقتصادی بر پایه‌‌ی مالکیت خصوصی ابزار و عملیات تولید برای کسب سود است. شاخصه‌‌های اصلی سرمایه داری‌‌ شامل اموال خصوصی، تجمیع سرمایه، دستمزد، تبادل داوطلبانه، نظام قیمتی و بازارهای رقابتی…

سرمایه داری‌‌ (کاپیتالیسم): بخش اول

سرمایه داری‌‌ یا کاپیتالیسم (Capitalism)، نظامی اقتصادی بر پایه‌‌ی مالکیت خصوصی ابزار و عملیات تولید برای کسب سود است. شاخصه‌‌های اصلی سرمایه داری‌‌ شامل اموال خصوصی، تجمیع سرمایه، دستمزد، تبادل داوطلبانه، نظام قیمتی و بازارهای رقابتی…

چرا رمز ارزها به سیستم‌‌عامل بعدی کاپیتالیسم تبدیل خواهند شد

بدیهی است که پول نقد دیگر به میزان گذشته برای انجام معاملات مورد استفاده قرار نمی‌‌گیرد و به یک مفهوم کاملاً انتزاعی تبدیل شده است. در چنین شرایطی می‌‌توان انتظار داشت که رمز ارزها بیش از پیش وارد چرخه اقتصادی شوند و روندی صعودی داشته…