مطالب مربوط به تگ کاربرد بلاکچین در صنعت هوایی

کاربرد بلاکچین در صنعت هوایی

علاقه زیاد فرودگاه ها به اپلیکیشن‌‌های بلاکچین

مطالعه‌‌ی جدیدی نشان داده است که تکنولوژی بلاکچین در حال جذب توجهات در صنعت هوایی است. طبق گزارشات مجله Airport World، مجله‌‌ متمرکز خطوط هوایی، داده‌‌های SITA Labs نشان داده‌‌اند که تکنولوژی بلاکچین در این صنعت بیشترین توجهات تحقیقاتی در…