مطالب مربوط به تگ پروتکل VDF

پروتکل VDF

شرکت‌‌های Protocol Labs و بنیادEthereum بر روی پروتکل VDF تحقیق می‌کنند

محققین حوزه بلاکچینی به صورت مداوم به دنبال توسعه راه‌‌های جدید برای ایمن کردن داده‌‌های کاربران هستند و در این راه‌‌ از پروتکل‌‌های مختلفی استفاده می‌‌کنند. VDF یکی از شیوه‌‌های نوین است که با استفاده از اصل تصادفی بودن امنیت خوبی را در…