مطالب مربوط به تگ وام‌‌دهی

وام‌‌دهی

دلیل تنوع زیاد در نرخ بهره‌‌ها چیست؟

این مقاله به توضیح علت تنوع نرخ بهره از سوی بانک‌‌ها می‌‌پردازد و همچنین توضیحی درمورد هر یک از آن‌‌ها ارائه می‌‌دهد. همچنین در این مقاله مطلب کوتاهی نیز در مورد نرخ بانک‌های انگلستان آورده شده است.

دلایل وام ندادن بانک‌ها به بسیاری از صاحبان کسب‌‌ و‌‌ کارهای کوچک

بسیاری از کسب‌‌و‌‌کارهای کوچک با چالش‌‌های متعددی برای رشد کردن و توسعه کارشان روبه‌‌رو هستند. تامین بودجه مورد‌‌نیاز برای این کار از بزرگترین چالش‌‌های پیش‌‌روی این کسب‌‌وکارها است. این مقاله با بررسی نتایج یک نظرسنجی از 250 شرکت کوچک و…