مطالب مربوط به تگ نابودی بیت‌کوین

نابودی بیت‌کوین

توانایی و انگیزه قوی چین برای از بین بردن بیت کوین

همه می‌‌دانند که مزارع استخراج رمز ارز واقع در چین، دژی مستحکم برای اکوسیستم بیت کوین به وجود آورده‌اند. با این حال، یک گزارش جدید نگران‌‌کننده منتشر شده است که نشان‌‌دهنده‌‌ تاثیر رو به رشد چین بر رمز ارز برتر بازار است و شاید بیت‌‌کوین را…