مطالب مربوط به تگ موتور تطبیق معاملات

موتور تطبیق معاملات

کوین بیس دفتر شیکاگو را تعطیل کرده و کار بر روی موتور تطبیق معاملات خود را کاهش داد

طبق گزارش نشریه Fortune،صرافی رمز ارز امریکایی کوین بیس (Coinbase) دفتر شیکاگوی خود را تعطیل کرد. بر این اساس، این صرافی قدرت موتور تطبیق معاملات پر بسامد خود را با دفتر کوین بیس در سانفرانسیسکو ادغام خواهد کرد.