مطالب مربوط به تگ مدل تراکنش اتریوم

مدل تراکنش اتریوم

مدل تراکنش اتریوم

در این مطلب با مدل تراکنش اتریوم، حساب‌‌ها و UTXOها، نحوه ذخیره داده و مزایای UTXOs آشنا خواهید شد.