مطالب مربوط به تگ مدرسه تابستانه بلاک چین ایران

مدرسه تابستانه بلاک چین ایران

گزارش فینمگ از برگزاری همایش سراسری بلاک چین ایران

همایش سراسری بلاک چین ایران، به همت شرکت آریاهمراه سامانه و آزمایشگاه بلاک چین شریف، در ادامه مدرسه تابستانه بلاک چین ایران، در تاریخ ۶ و ۷ مهر در محل وزارت ارتباطات برگزار شد. دو پنل تخصصی با محوریت بلاک چین و رمز ارزها، سخنرانی چهره های…

همایش سراسری بلاک چین ایران ۶ و ۷ مهرماه برگزار می‌شود

«مدرسه تابستانه بلاک چین ایران» با هدف آموزش پیشرفته بلاک چین در دو بخش تئوری و عملی ۲ تا ۸ شهریورماه برگزار شد. در ادامه این رویداد همایش سراسری بلاک چین ایران ۶ و ۷ مهرماه با هدف تبادل نظر، هم‌افزایی و اتصال آموخته‌های حوزه بلاک چین به…