مطالب مربوط به تگ قطعات هواپیما

قطعات هواپیما

بکارگیری بلاک چین‌‌ شرکت مایکروسافت توسط شرکت هوافضای GE Aviation

شرکت GE Aviation در میان بزرگ‌‌ترین شرکت‌‌های هوافضای جهان قرار دارد. این شرکت از این پس از بلاک چین‌‌ شرکت مایکروسافت برای ثبت و بررسی داده‌‌های خود استفاده خواهد کرد تا پلتفرمی مناسب برای ردیابی قطعات مختلف و همچنین نحوه بکارگیری آنها در…