مطالب مربوط به تگ قانون گذاری مالی

قانون گذاری مالی

گسترش هرچه بیشتر فناوری بلاک چین‌‌ و فراگیر شدن سرویس‌‌های فینتک

پروژه‌‌های مربوط به فناوری مالی (فینتک) در حال گسترش هرچه بیشتر هستند و بسیاری از شرکت‌‌های سنتی سعی دارند برای باقی ماندن در رقابت از فناوری‌‌های جدید بهره ببرند. فناوری بلاک چین‌‌ در این میان از جایگاهی ویژه برخوردار است و هم‌‌اکنون نیز…

گسترش انجمن صرافی‌‌های ژاپن که قوانین در آن‌ها توسط خودشان تنظیم می‌شود

قانون‌‌گذاران مالی ژاپن در حال فراهم آوردن شرایط جدیدی برای شرکت‌‌های فعال در صنعت کریپتوی خود هستند و اکنون پنج شرکت دیگر به این برنامه ملحق شده‌‌اند. کشورهای پیشرو در این صنعت همواره به دنبال فرآهم آوردن شرایطی سازنده‌‌تر برای شرکت‌‌ها…