مطالب مربوط به تگ ظهور اینترنت

ظهور اینترنت

مقایسه انقلاب اینترنت و بلاک چین (بخش 4): مفاهیم جدید ، روش‌های ارزیابی و زمان‌بندی

فن‌آوری‌های نوظهور مفاهیم و مدل‌های تجاری جدیدی که قبلاً عملی نبودند را امکان‌‌پذیر می‌سازند. در اغلب اوقات این مفاهیم و مدل‌های تجاری جدید برای تأیید شدن نیاز به زمان دارند و همچنین نیاز به روش‌های ارزیابی جدید نیز دارند. همان‌طور که…