مطالب مربوط به تگ صورت‌حساب

صورت‌حساب

کریپتو در ۳ دقیقه – پاپیولوس

پاپیولوس، فرزند دورگه‌ وام‌دهی همتا به همتا و ارائه‌ صورتحساب است. این پایگاه، بازار صورتحسابی است که سرمایه یک بلاکچین را تامین می‌کند تا آنچه را که هم‌اکنون بازاری بسیار انحصاری و متمرکز است، جهانی کند. با ایجاد بازاری از قراردادهای…

ایجاد فرصت‌های جدیدی برای کسب‌و‌کارهای خرد توسط پیشرفت‌های فین‌تک

در این مقاله، یکی از صاحبان کسب و ‌کار از تجربه‌های شخصی خودش در این عرصه می‌گوید و نشان می‌دهد که چگونه نوآوری‌های فین‌تک کار را برای کسب ‌و کارهای خرد در زمینه‌ی جذب سرمایه آسان‌تر کرده است. او همچنین به بررسی امکاناتی می‌پردازد که فین‌تک…