مطالب مربوط به تگ صنعت امور مالی اینترنتی چین

صنعت امور مالی اینترنتی چین

چه چیز در انتظار فین‌تک چین است؟

صنعت فینتک در چین به سرعت در حال رشد است. هر روز به تعداد استارتاپ‌های فینتک اضافه می‌شود و بازارهای سرمایه‌ گذاری به شدت به دنبال صنعت امور مالی اینترنتی هستند و رفتار مصرف‌کننده نیز به صورت چشم‌گیری در حال تغییر است. این مقاله به بررسی…