مطالب مربوط به تگ سهام گذاری در دش

سهام گذاری در دش

راهنمای سهام گذاری در دش (Dash Staking)

دارندگان دش که یک masternode‌‌ یا مستر نود (masternode) دارند، سالانه 7 درصد پاداش بلوک دریافت می‌‌کنند. Staked سرویسی ارائه می‌‌کند که به دارندگان دش اجازه می‌‌دهد تا از منافع اداره یک masternode‌‌ بدون هزینه تعمیر و نگه‌‌داری بهره‌‌مند…