مطالب مربوط به تگ دارایی رمز ارز

دارایی رمز ارز

طبقه‌‌بندی رمز ارزها : اوراق بهادار یا کالا

اگر بخواهیم از دیدگاهی که SEC به جهان نگاه می‌‌کند، دارایی‌‌های رمز ارزی را بنگریم، آن‌‌ها را شبیه به هم نمی‌‌بینیم. بعضی از آن‌‌ها در دسته‌‌ی اوراق بهادار قرار می‌‌گیرند و بعضی کالا هستند. قوانین ناظر بر هر یک از این دو دسته نیز با هم…

ارزیابی دارایی‌های رمز ارز: معرفی بتای سرعت

با توجه به این که بسیاری از کاربران دارایی‌های رمز ارز را به عنوان نوعی پول در نظر می‌گیرند، یکی از فرمول‌های رایجی که در این حوزه برای ارزیابی دارایی‌ها استفاده می‌شود MV=PQ است. در این مبحث مؤلفه‌ای به نام «بتای سرعت» وجود دارد که در این…

پرنس چارلز از طرفداران فناوری بلاک چین‌‌ است!

پرنس چارلز از طرفداران فناوری بلاک چین‌‌ :بریتانیا در میان حوزه‌‌های قضایی قرار دارد که در آنها قانون‌‌گذاری خاصی در مورد بلاک چین‌‌ و رمز ارزها صورت نگرفته است. اما اعضاء خانواده سلطنتی تاکنون چندین بار از مزایای رمز ارزها صحبت کرده‌‌اند و…