مطالب مربوط به تگ خرید و فروش اوراق بهادار

خرید و فروش اوراق بهادار

لانگ پوزیشن (یا موقعیت خرید) چیست؟

لانگ پوزیشن (Long Position) به معنای خرید اوراق بهاداری هم‌‌چون سهام، کالا، یا ارز است، با این انتظار که سطح قیمت آنها افزایش یابد. در زمینه‌‌ی حق خرید یا فروش، لانگ در واقع خرید اختیار قرار داد است. وقتی یک سرمایه‌‌گذار پیش‌‌بینی می‌‌کند…