مطالب مربوط به تگ جنگ هشتگ

جنگ هشتگ

نقش کریپتو در توییتر

توییتر بستری برای ابراز نظرات مختلف و گاهی اوقات جایی برای مبارزه و مناظره‌‌ی بی‌‌سروصدا بین عقاید مختلف است. چیزی که در مورد توییتر صدق می‌‌کند این است که این محیط کمتر به عنوان محل کسب آگاهی و محیطی حرفه‌‌ای شناخته شده و بیشتر برای…