مطالب مربوط به تگ جنگ ارزی

جنگ ارزی

کاهش‌‌ ارزش پول به چه معناست؟

کاهش‌‌ ارزش پول (devaluation) به کاهش عمدی ارزش پول یک کشور به نسبت ارزی دیگر، گروهی از ارزها یا استاندارد ارز گفته می‌‌شود. کشورهایی که نرخ ارز ثابت یا نیمه‌‌ثابت دارند، از این ابزار سیاست پولی استفاده می‌‌کنند. این اصطلاح را اغلب با…

جنگ جهانی ارز ها در راه است : آیا بیت کوین پیروز خواهد شد؟

در یک دهه آینده، بشر شاهد یک رقابت جهانی بزرگ میان کشورها برای ارائه یک ارز جهانی جدید و پایان دادن به سلطه دلار آمریکا خواهد بود. این رقابت همین حالا نیز آغاز شده است، اما این بار نه از راه جنگ و خشونت بلکه از راه نوآوری. کشورهایی مانند…