مطالب مربوط به تگ تحلیل سهام

تحلیل سهام

کندل چکشی (Hammer Candlestick) چیست؟

چکش (Hammer) یک الگوی قیمت در نمودارهای شمعی است و زمانی رخ می‌دهد که معامله یک اوراق بهادار به میزان چشمگیری پایین تر از قیمت ابتدایی آن باشد، اما جمع آن درون دوره تناوب و نزدیک به قیمت ابتدایی است. این الگو یک نمودار شمعی چکشی شکل ایجاد…

کانال (Channel) چیست؟

عبارت کانال (Channel) ممکن است به یک سیستم توزیع برای کسب و کارها یا محدوده معامله بین حمایت و مقاومت در یک نمودار قیمت اشاره داشته باشد. در ادامه با کانال‌های قیمت و توزیع آشنا خواهید شد.