مطالب مربوط به تگ بانک مرکزی ایران

بانک مرکزی ایران

پایان اعتبار رمز دوم کارت های اعتباری عابر بانک از ابتدای خرداد

پایان اعتبار رمز دوم کارت های اعتباری عابر بانک از ابتدای خرداد است. بر اساس اعلام بانک مرکزی، بانک‌ها تا پایان آذرماه فرصت داشتند تا زیرساخت رمز یکبار مصرف دوم بانکی را ارائه کنند و در غیر این صورت موظف به جبران خسارت مشتریان در صورت…

مقاومت در برابر تحریم‌‌ها توسط تکنولوژی بلاک چین‌‌

برخی کارشناسان نسبت به استفاده بیش از حد از ابزار تحریم توسط آمریکا و میزان تاثیرگذاری آن در بلند مدت نگرانند. امروزه کشورهای مختلفی سعی دارند با استفاده از تکنولوژی بلاک چین‌‌، مقاومت خود در برابر تحریم را توسعه دهند. کشورهایی که توسط…