مطالب مربوط به تگ امنیت شبکه دربرابر سرقت

امنیت شبکه دربرابر سرقت

نظریه ذخیره ارزش (Store of Value)

یک راه تفکر در مورد ارزیابی دارایی‌های کریپتو این است که تنها دارایی‌هایی می‌توانند ذخیره ارزش (SoV) باشند که استحقاق ارزش بالای شبکه‌ای را دارند. این یک مدل ذهنی است که از مدت‌ها پیش وجود داشته است و ما در هنگام اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری…