مطالب مربوط به تگ اجاره‌ عملیاتی

اجاره‌ عملیاتی

مستاجر در مقابل اجاره دهنده (Lessor vs Lessee)

توافق اجاره‌‌ای، قراردادی بین مستاجر و اجاره دهنده به منظور استفاده از دارایی یا ملک است. این توافق، موارد قرارداد را مشخص کرده و تعهداتی در قبال مسائل قانونی که با استفاده از دارایی مرتبط است، تنظیم می‌‌کند. این مقاله تعریفی از این توافق،…

مقایسه اجاره‌‌ی سرمایه و‌‌ اجاره‌‌ی عملیاتی

‌‌از آنجا که اجاره‌‌ سرمایه‌‌ و عملیاتی معمولا توسط شرکت‌‌ها مورد استفاده قرار می‌‌گیرند، آشنا شدن با نحوه‌‌ی حسابداری و روش مالیاتی متناسب برای اجاره‌‌دهنده و اجاره‌‌کننده در هر کدام از این اجاره‌‌ها حائز اهمیت است. هر کدام از این…

اجاره چیست؟

در این بخش از واژه نامه حسابداری، به بررسی مفهوم اجاره مالی و انواع آن (عملیاتی و سرمایه) می‌پردازیم. در ادامه اجاره عملیاتی و اجاره سرمایه و معیارهای حسابداری آن‌ها را باهم مقایسه خواهیم کرد. همچنین به بررسی مزایا و معایب اجاره دهی، نمونه…