مطالب مربوط به تگ آرمان انوری

آرمان انوری

دعوای حقوقی علیه Tezos

Tim Draper-endorsed blockchain Tezos موضوع دعوای حقوقی است که توسط چند شخص طرح شده است. گروهی از اعضای جامعه Tezos معتقدند که دعوای حقوقی قیمت Tezos را کاهش خواهد داد و آرمان انوری (Arman Anvari) نماینده اعضای جامعه Tezos نیست. انوری به…