۶۳ تریلیون بدهی دنیا در یک تصویر

اگر شما تمام پول‌هایی را که دولت‌ها قرض گرفته‌اند جمع کنید، این جمع به رقم سنگین ۶۳ تریلیون دلار می‌رسد. در این مطلب نگاهی به جدول رتبه بندی جهانی از نظر بدهی دولت‌ها می‌اندازیم.

0 126

 

united nation of debit در یک موقعیت ایده‌آل، دولت‌ها این پول را برای جبران کمبود بودجه در کوتاه مدت یا برای تامین مالی پروژه‌های حیاتی عمده قرض گرفته‌اند. هر چند در سرتاسر جهان کشورها به عنوان یک خط مشی عادی تجارت به این ایده رسیده‌اند که کسری بودجه‌شان را ثابت نگه دارند. بیشتر شدن بدهی‌ها برای کشورها و اقتصاد جهانی به عنوان یک مجموعه، روند سالمی نیست.

آمریکا به عنوان یک نمونه بارز از debt creep (انباشت روز افزون بدهی) است. این کشور از سال ۲۰۰۱ هیچ آماری از مازاد بودجه سالیانه منتشر نکرده است، زمانی که بدهی دولت مرکزی فقط ۶.۹ تریلیون دلار بود (۵۴٪ از GDP) (GDP به معنای تولید ناخالص ملی است) و امروز این بدهی بزرگتر شده است و تقریبا به۲۰ تریلیون دلار رسیده است (۱۰۷٪ GDP) که اسما برابر با ۳۱٪ بدهی رسمی دنیا است.

جدول رتبه بندی بدهی دنیا

در این نمودار ما به دو معیار اصلی نگاه می‌کنیم:۱- سهم هر کشور از بدهی دنیا به صورت درصدی،۲- نسبت بدهی به GDP.

chart بیایید به پنج کشور بالای جدول رتبه بندی نگاه بیندازیم. با سهم بدهی هر کشور بر اساس ارقام ظاهری شروع می‌کنیم:

در مجموع فقط این ۵ کشور با هم ۶۶٪ بدهی جهانی را به صورت آماری با مجموع ۴۱.۶ تریلیون دلار در اختیار دارند.

سپس، در اینجا ۵ کشور اول در بخش نسبت بدهی بهGDP قرار دارند:

chart در حالی که فقط ایتالیا و ژاپن در مقیاس جهانی به عنوان اقتصادهای برتر در نظر گرفته می‌شوند، میزان بالای بدهی کشورهایی مثل یونان و پرتقال باید تحت نظر قرار بگیرد.

در پیش بینی‌های IMF بدهی دولت یونان تا سال ۲۰۶۰ به ۲۷۵٪ GDP اش می‌رسد، زمانی که احتیاجات مالی این کشور ۶۲٪ GDP اش را نشان خواهد داد.

یونان به عنوان مثال در یک مسیر ناپایدار در حال پیشروی است و طلبکاران خارجی سختگیرتر می‌شوند. به تازگی هم IMF هم طلبکاران منطقه ای اروپاییه یونان از این کشور درخواست کرده اند تا یک قانون اجرا کنند که اتوماتیک وار معیارهای سختگیرانه ای در نظر بگیرند که بودجه این کشور از ۳.۵٪ GDP این کشور بیشتر نشود.

در حالیکه یونان چنین تقاضایی را به عنوان یک پیشنهاد غیر قابل قبول رد کرده است، این کشور، در کنار کشورهای دیگر در سرتاسر جهان، در آینده باید بپذیرند که انباشته شدن بدهی‌ها به طور مداوم عواقب احتمالی در پی خواهد داشت.

شاید از این مطالب هم خوشتان بیاید.

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.