کنوانسیون پالرمو

پروتکل‌های پالرمو سه پروتکل هستند که توسط سازمان ملل متحد برای تکمیل کنوانسیون جرایم سازمان‌یافته فراملی سال ۲۰۰۰ (کنوانسیون پالرمو) به تصویب رسیده‌اند. در ادامه به محتوای این پروتکل‌ها می‌پردازیم.

0 135

پروتکل‌های پالرمو عبارتند از:

 • پروتکل جلوگیری، منع و مجازات قاچاق انسان، به ویژه زنان و کودکان؛
 • پروتکل مبارزه با قاچاق مهاجران از طریق زمینی، دریایی و هوایی؛ و
 • پروتکل مبارزه با تولید غیرقانونی و قاچاق سلاح گرم، قطعات،‌ اجزا و مهمات آن.

این پروتکل‌ها و کنوانسیون‌ها در حوزه اختیارات اداره مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد قرار می‌گیرند.

پروتکل جلوگیری، منع و مجازات قاچاق انسان، به ویژه زنان و کودکان

پروتکل جلوگیری، منع و مجازات قاچاق انسان، به ویژه زنان و کودکان (که به عنوان پروتکل قاچاق یا پروتکل UN TIP شناخته می‌شود)، پروتکلی برای کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی است. این پروتکل یکی از سه پروتکل پالرمو است و دو پروتکل دیگر پروتکل مبارزه با قاچاق مهاجران از طریق زمینی، دریایی و هوایی و پروتکل مبارزه با تولید غیرقانونی و قاچاق سلاح گرم، قطعات،‌ اجزا و مهمات آن هستند.

این پروتکل در مجمع عمومی ملل متحد سال ۲۰۰۰ تصویب و از ۲۵ دسامبر ۲۰۰۳ اجرایی شد. تا تاریخ ۱۸ فوریه ۲۰۱۸، ۱۷۳ کشور آن را تنفیذ کرده‌اند.

اداره مواد مخدر و جرایم سازمان ملل (UNODC) مسئول اجرای پروتکل است. این اداره در تدوین قوانین و تدوین استراتژی‌های جامع ملی ضد قاچاق به کشورها مساعدت عملی ارائه داده و در تامین منابع مورد نیاز جهت پیاده‌سازی آن‌ها کمک می‌کند. در ماه مارس سال ۲۰۰۹،‌ UNODC کمپین قلب آبی برای مبارزه با قاچاق انسان را برای ایجاد آگاهی و تشویق مشارکت و اقدام راه‌اندازی کرد.

این پروتکل دولت‌های شرکت‌کننده را ملزم می‌کند تا با قاچاق انسان مبارزه کرده و به قربانیان قاچاق کمک کنند و همچنین همکاری بین کشورها برای رسیدن به این اهداف را تشویق می‌کند.

محتوای پروتکل

این پروتکل موارد زیر را پوشش می‌دهد:

 • شرح جرم  قاچاق انسان‌ها؛ وضعیتی قاچاق انسان تلقی می‌شود که سه شرط را احراز کند: اقدام (یعنی به‌کارگیری)، وسیله (یعنی از طریق استفاده از زور یا تزویر) و هدف (یعنی هدف کار اجباری)

«قاچاق انسان» یعنی به‌کارگیری، حمل و نقل، نگه‌داری یا دریافت افراد، به وسیله استفاده از زور یا سایر انواع اجبار، ربایش، تقلب، تزویر، سوء استفاده از قدرت یا نقطه ضعف یا داد و ستد مبالغ یا مزایا به قصد سوء استفاده، جهت جلب رضایت فردی که اختیار شخص دیگری را در دست دارد. استثمار شامل حداقل موارد زیر است: بهره‌کشی از خودفروشی دیگران یا سایر اشکال استثمار جنسی، کار یا خدمات اجباری، برده‌داری یا اعمال مشابه برده‌داری، نوکری یا جداسازی اعضای بدن… رضایت قربانی قاچاق انسان در خصوص استثمار مورد نظر مشروح در بالا، در صورتی که هر یک از وسایل مشروح در بالا مورد استفاده قرار گرفته باشد نامرتبط تلقی می‌گردد.

 • تسهیل بازگشت و پذیرش کودکانی که قربانی قاچاق فرامرزی شده‌اند با توجه ویژه به امنیت ایشان
 • منع  قاچاق کودکان  (طبق تعریف افراد زیر ۱۸ سال) به قصد  بهره‌کشی جنسی تجاری کودکان  (CSEC)، رویه‌های کار استثمارگرایانه یا جداسازی اعضای بدن
 • تعلیق حقوق والدین، قیمین، یا افرادی دیگری که در رابطه با کودک از حقوق والدینی برخوردارند در صورتی که قاچاق یک کودک توسط ایشان محرز گردد.
 • حصول اطمینان از این که تعاریف قاچاق انسان نیاز به محافظت ویژه و مراقبت از کودکان، از جمله حمایت قانونی مناسب را منعکس می‌کند.
 • حصول اطمینان از این که افراد قاچاق شده به خاطر جرائم یا فعالیت‌های مرتبط با قاچاق خود آنها، مانند فحشا و تخلفات مهاجرتی مجازات نمی‌شوند.
 • اگر در صورت استرداد قربانیان، خطر امنیتی قابل‌توجهی متوجه فرد قاچاق شده یا خانواده وی باشد، حصول اطمینان از این که قربانی قاچاق از استرداد یا بازگشت مصون است.
 • توجه به اقامت موقت یا دائمی در کشورهای محل عبور یا مقصد برای قربانیان قاچاق در ازای شهادت علیه قاچاقچیان متهم، یا به دلایل بشردوستانه و ترحم‌آمیز
 • فراهم آوردن امکان اجرای مجازات متناسب برای افرادی که در خصوص قاچاق در شرایط مشدده، شامل جرائم مربوط به قاچاق کودکان و یا ارتکاب جرم یا همدستی مقامات دولتی در آن گناهکار شناخته می‌شوند.
 • فراهم آوردن امکان مصادره وسایل و درآمد حاصل از قاچاق و جرایم مربوطه به سود افراد قاچاق شده

این کنوانسیون و پروتکل، کشورهای تصویب‌کننده را ملزم به تصویب لوایح ملی قاچاق می‌نماید.

اقدام منطقه‌ای علیه قاچاق انسان‌ها

در تاریخ ۱۶ مه ۲۰۰۵ در ورشو، امکان الحالق به کنوانسیون شورای اروپا در خصوص اقدام علیه قاچاق انسان فراهم گردید. این کنوانسیون گروه کارشناسان اقدام علیه قاچاق انسان (GRETA) را تشکیل داد که از طریق گزارش کشورها بر اجرای این کنوانسیون نظارت می‌کند. این کنوانسون توسط ۴۵ کشور اروپایی (از ژانویه ۲۰۱۶) تصویب شده است، در حالی که یک کشور دیگر (ترکیه) نیز آن را امضا کرده، اما هنوز تصویب نکرده است.

حفاظت تکمیلی از طریق کنوانسیون شورای اروپا در خصوص حفاظت از کودکان علیه استثمار جنسی و سوء استفاده جنسی تضمین شده است (لنزاروت (Lanzarote)) ۲۵ اکتبر ۲۰۰۷)

به علاوه، دادگاه حقوق بشر اروپا در خصوص مواردی از قاچاق انسان که تعهدات مشمول کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را نقض کرده‌اند احکامی را به تصویب رسانده است: حکم پرونده سیلیادین (Siliadin) علیه فرانسه،‌ در ۲۶ ژوئیه ۲۰۰۵ و حکم پرونده رانستو (Rantsev) علیه قبرس و روسیه در ۷ ژانویه ۲۰۱۰.

شورای اروپا به طور نزدیک با سازمان ملل متحد همکاری می‌کند.

پروتکل مبارزه با قاچاق مهاجران از طریق زمینی، دریایی و هوایی

پروتکل مبارزه با قاچاق مهاجران از طریق زمینی، دریایی و هوایی مکمل کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی، در سال ۲۰۱۰ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد. این پروتکل همچنین تحت عنوان پروتکل قاچاق مورد اشاره قرار می‌گیرد. این پروتکل یکی از سه پروتکل پالرمو است و دو پروتکل دیگر، پروتکل جلوگیری، منع و مجازات قاچاق انسان، به ویژه زنان و کودکان و پروتکل مبارزه با تولید غیرقانونی و قاچاق سلاح گرم، قطعات،‌ اجزا و مهمات آن هستند.

پروتکل قاچاق در تاریخ ۲۸ ژانویه ۲۰۰۴ اجرایی شد. تا سپتامبر ۲۰۱۷، این پروتکل توسط ۱۱۲ کشور امضا و توسط ۱۴۶ کشور تصویب شده بود.

هدف این پروتکل حفاظت از حقوق  مهاجران  و کاهش قدرت و نفوذ  گروه‌های مجرمانه سازمان‌یافته‌ای بود که از مهاجران سوءاستفاده می‌کنند. این پروتکل بر ضرورت ارائه درمان‌های انسان‌دوستانه به مهاجران و نیاز به رویکردهای جامع بین‌المللی برای مبارزه با  قاچاق افراد، از جمله اقدامات اقتصادی و اجتماعی تاکید می‌کند که به ریشه‌های مهاجرت می‌پردازند.

این پروتکل دولت‌های عضوی که این پروتکل را به تصویب رسانده‌اند را ملزم می‌کند تا اطمینان حاصل کنند که قاچاق مهاجران (که همچنین قاچاق افراد نیز نامیده می‌شود) مطابق با شرایط آن و شرایط کنوانسیون جرائم سازمان‌یافته فراملی جرم شناخته می‌شود.

با توجه به اولویت‌های فعلی سیاسی پیرامون قاچاق انسان، شاید شگفت‌آور باشد که تمرکز هماهنگ جهانی در خصوص تعیین و پاسخ به قاچاق مهاجران از دهه ۱۹۹۰ آغاز شد. این تمرکز افزایش چشمگیر مهاجرت غیرقانونی به ایالات متحده و اروپا در دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی را تعقیب می‌کرد. تمرکز بر افرادی که مهاجرت غیرقانونی را تسهیل می‌کنند (به جای مهاجران) به عنوان یکی از اجزای اصلی هر پاسخ در نظر گرفته شد. چارچوب قانونی حاصله پروتکل مبارزه با قاچاق مهاجران از طریق زمینی، دریایی و هوایی (پروتکل قاچاق مهاجران) که سند مادر، کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی را تکمیل می‌کرد.

پروتکل قاچاق مهاجران رژیم حقوقی کامل یا جامعی ارائه نمی‌دهد، بلکه به عنوان بخشی از شبکه متراکم حقوق، تعهدات و مسئولیت‌هایی است که نه فقط بر اساس پروتکل و کنوانسیون‌ها، بلکه همچنین بر اساس قوانین دریا، حقوق بشر و  مهاجران تدوین شده‌اند.

بر خلاف قاچاق انسان، مشخصه قاچاق افراد رضایت بین مشتری و قاچاقچی است؛ یک توافقنامه قراردادی که معمولا پس از رسیدن به مقصد خاتمه می‌یابد. با این وجود، موارد قاچاق می‌توانند در واقعیت به شرایطی برسند که شاید نتوان عنوانی بهتر از نقض شدید حقوق بشر برای آن یافت؛ شرایطی که در آن مهاجران قاچاق شده مورد تهدید، سوءاستفاده، اشتثمار و شکنجه و حتی قتل به دست قاچاقچیان قرار می‌گیرند (به عنوان مثال، مطالعات موردی در قانون بین المللی قاچاق مهاجران نوشته گالگر (Gallagher) و دیوید (David)، ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۴ را بخوانید.)

پروتکل مبارزه با تولید غیرقانونی و قاچاق سلاح گرم، قطعات،‌ اجزا و مهمات آن

پروتکل مبارزه با تولید غیرقانونی و قاچاق سلاح گرم، قطعات،‌ اجزا و مهمات آن (پروتکل سلاح گرم)، یک  معاهده  مبارزه با قاچاق سلاح  شامل  اسلحه‌های کوچک و سلاح‌های سبک است که  مکمل  کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی است. این پروتکل یکی از پروتکل‌های اصطلاحا پالرمو است.

این پروتکل به عنوان قطعنامه ۵۵/۲۵۵ توسط مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخ ۳۱ مه ۲۰۰۱ تصویب شده و در تاریخ ۳ ژوئیه ۲۰۰۵ اجرایی گردید. این پروتکل توسط ۵۲ کشور امضا شد و تا اکتبر ۲۰۱۸، ۱۱۶ امضاکننده از جمله ۱۱۵ کشور و اتحادیه اروپا دارد.

کشورهایی که که پروتکل را امضا کرده ولی هنوز آن را تصویب نکرده‌اند، عبارتند از: استرالیا، کانادا، چین، آلمان، ایسلند، ژاپن، لوکزامبورگ، موناکو، سیشل و بریتانیا. سه مورد از چهار تولیدکننده بزرگ اسلحه در جهان: ایالات متحده، روسیه و فرانسه، این پروتکل را امضا نکردند.

شاید از این مطالب هم خوشتان بیاید.

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.