چرخه عملیاتی چیست؟

چرخه عملیاتی، به تعداد روزهای مورد نیاز برای انجام عملیات‌های یک کسب و کار (دریافت، فروش، جمع‌آوری پول) گفته می‌شود. این چرخه اطلاعات مهمی درمورد کارایی یک کسب و کار ارائه می‌کند. همچنین این مقاله، به بررسی فرمول چرخه عملیاتی، اهمیت آن و مقایسه آن با چرخه نقدینگی می‌پردازد.

0 7,489

چرخه عملیاتی چیست؟

یک چرخه عملیاتی (OC) به روزهای مورد نیاز یک کسب‌‌وکار برای دریافت موجودی انبار، فروش موجودی و جمع‌آوری پول از فروش موجودی اشاره دارد. این چرخه در تعیین کارایی یک کسب‌‌وکار نقش مهمی دارد.

فرمول آن به شرح زیر است:

چرخه عملیاتی چیست؟که در این فرمول دوره نگهداری موجودی در انبار مقدار زمان ذخیره موجودی کالا در انبار است و دوره حساب دریافتی به مدت زمان لازم برای جمع‌‌آوری پول نقد از فروش موجودی کالا اشاره دارد.

 

چرخه عملیاتی چیست؟فرمول چرخه عملیاتی

با استفاده از فرمول OC بالا:

• دوره نگهداری موجودی در انبار به شرح زیر محاسبه می‌شود:

چرخه عملیاتی چیست؟

که فرمول گردش موجودی عبارت است از:

چرخه عملیاتی چیست؟

دوره حساب دریافتی به صورت زیر محاسبه می‌شود:

چرخه عملیاتی چیست؟

که فرمول گردش دریافتی‌‌ها به شرح زیر است

چرخه عملیاتی چیست؟

بنابراین، فرمول دقیق OC به شرح زیر است:

چرخه عملیاتی چیست؟

محاسبه نمونه

چرخه عملیاتی چیست؟

محاسبهOC با اطلاعات ارائه شده در بالا:

گردش موجودی: ۲.۹۳۱ = ۲,۹۰۰,۰۰۰$/۸,۵۰۰,۰۰۰$

دوره نگهداری موجودی در انبار: ۱۲۴.۵۳ = ۲.۹۳۱ / ۳۶۵

بازدهی دریافتی: ۶.۴۱۹ = ۲,۰۲۵,۰۰۰$ / ۱۳,۰۰۰,۰۰۰$

دوره حساب دریافتی : ۵۶.۸۶۲ = ۶.۴۱۶ / ۳۶۵

روز ۱۸۲ = ۱۸۱.۳۸ = ۵۶.۸۴۲ + ۱۲۴.۵۳ = چرخه عملیاتی

اهمیت چرخه عملیاتی

OC دیدگاهی از کارایی عملیاتی شرکت را ارائه می‌‌دهد. ترجیح بر چرخه‌‌ی کوتاه‌‌تر است و چنین چرخه‌‌ای نشان‌‌دهنده یک کسب‌‌وکار کارآمدتر و موفق‌‌تر است. یک چرخه کوتاه‌‌تر نشان می‌‌دهد که یک شرکت قادر به بازیابی سریع سرمایه‌‌گذاری است و پول نقد کافی برای انجام تعهدات خود دارد. طولانی بودن OC یک شرکت نشان‌‌دهنده طولانی‌‌تر بودن زمان مورد نیاز برای بازگشت فروش‌‌های موجودی آن به نقدینگی است.

یک شرکت می‌‌تواند OC خود را به دو روش کاهش دهد:

  • سرعت فروش موجودی خود را افزایش دهد: اگر یک شرکت بتواند سریعا موجودی خود را به فروش برساند، OC کاهش می‌‌یابد.
  • زمان مورد نیاز برای جمع‌‌آوری دریافتی‌‌ها را کاهش می‌‌دهد: اگر یک شرکت بتواند سریعا فروش‌‌های اعتباری را جمع آوری کند، OC کاهش می‌یابد.

مقایسه چرخه عملیاتی خالص (چرخه نقدینگی) با چرخه عملیاتی

OC اغلب با چرخه عملیاتی خالص (NOC) اشتباه گرفته می‌شود. NOC به عنوان چرخه تسعیر نقدی یا چرخه نقدی نیز شناخته می‌‌شود و نشان می‌دهد که یک شرکت چه مدت زمانی را صرف جمع‌‌آوری نقدینگی از فروش موجودی می‌‌کند. برای تمییز این دو مفهوم به تعریف آن‌ها توجه کنید:

  • دوره عملیاتی: مدت زمان بین خرید موجودی و نقدینگی جمع‌‌آوری شده از فروش موجودی.
  • چرخه عملیاتی‌خالص: مدت زمان بین پرداخت برای موجودی و نقدینگی جمع‌‌آوری شده از فروش موجودی.

علاوه بر این، فرمول NOC به شرح زیر است:

چرخه عملیاتی چیست؟

تفاوت بین دو فرمول به NOC منهای دوره حساب پرداختی استناد دارد. این امر تحقق یافته است، زیرا که NOC فقط مربوط به زمان بین پرداخت موجودی تا نقدینگی جمع‌آوری شده از فروش موجودی است.

تصویر زیر تفاوت بین دو چرخه را نشان می‌دهد:

 

چرخه عملیاتی چیست؟

منبع

شاید از این مطالب هم خوشتان بیاید.

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.