پیش‌‌بینی ریسک در سرمایه گذاری

زمانی که در یک صندوق سرمایه گذاری‌‌ می‌‌کنید، لازم است قادر به اندازه‌‌گیری میزان خطر یا ریسک موجود در آن صندوق باشید. این مطلب توضیحات مفید و در عین‌‌حال مختصری درباره پیش‌‌بینی خطر سرمایه گذاری‌‌ ارائه داده است که پس از مطالعه آن می‌‌توانید به صورت شخصی میزان خطر موجود در صندوق سرمایه گذاری‌‌ موردنظر خود را محاسبه کنید.

0 132

پیش‌‌بینی ریسک یا خطر، پیش‌‌بینی‌‌های آماری هستند که خطرات و نوسانات سرمایه گذاری‌‌ را مشخص می‌‌کنند. همچنین این مفهوم از اجزای مهم تئوری سبد سرمایه گذاری‌‌ مدرن (modern portfolio theory (MPT هستند. MPT روش استاندارد مالی و آکادمیکی برای عملکرد دارایی یک سهام یا سهام یک صندوق‌‌ در مقایسه با شاخص معیار آن است.

تقطیع پیش‌‌بینی خطر

پنج اصل پیش‌‌بینی خطر وجود دارد و هر اصل یک روش منحصر به فرد برای ارزیابی خطر موجود در سرمایه گذاری‌‌‌‌هایی است که در حال بررسی هستند. این پنج اصل شامل: آلفا، بتا، R-squared، انحراف معیار و نسبت شارپ (Sharpe ratio) می‌‌باشند. پیش‌‌بنی خطر می‌‌تواند به صورت جداگانه یا باهم برای ارزیابی پیش‌‌بینی خطر مورد استفاده قرار بگیرد. زمانی که دو محل سرمایه گذاری‌‌ بالقوه را مقایسه می‌‌کنیم، عاقلانه این است که مشابه‌‌ها را باهم مقایسه کنیم، به عبارت دیگر تعیین کنیم که کدام سرمایه گذاری‌‌ بیشترین خطر و ریسک را دارد.

آلفا

آلفا خطر را نسبت به بازار یا یک شاخص معیار انتخاب شده، اندازه‌‌گیری می‌‌کند. به عنوان مثال اگر S&P 500 به عنوان معیاری برای صندوق معینی درنظر گرفته شود، فعالیت صندوق در مقایسه با تجربه شاخص انتخاب شده مقایسه خواهد شد. اگر صندوق از معیار تجاوز کند، گفته می‌‌شود که دارای آلفای مثبت است و اگر صتدوق کمتر از معیار عمل کرده باشد، دارای الفای منفی درنظر گرفته می‌‌شود.

بتا

بتا بی‌‌ثباتی یا خطر سیستماتیک یک صتدوق را در مقایسه با بازار و شاخص معیار انتخاب شده اندازه‌‌گیری می‌‌کند. یک بتا نشان می‌‌دهد که صندوق همراه با معیار حرکت می‌‌کند یا خیر. بتای کمتر از یک کمتر از معیار نوسان دارد و بتای بیش از یک بیشتر از معیار نوسان و بی‌‌ثباتی دارد.

R-Squared

R-Squared درصد حرکت سرمایه گذاری‌‌ را تعیین می‌‌کند که مربوط به حرکت در شاخص معیار آن می‌‌باشد. ارزش R-Squared نشان‌‌دهنده همبستگی بین سرمایه گذاری‌‌ مورد بررسی و معیار مربوط به آن است. به عنوان مثال، یک ارزش R-Squared از ۹۵ به عنوان همبستگی بالا در نظر گرفته می‌‌شود، در حالی‌‌که R-Squared 50 می‌‌تواند کم تلقی شود. اوراق‌‌قرضه خزانه‌‌داری ایالات متحده امریکا به عنوان معیاری برای اوراق‌‌بهادر با درآمد ثابت عمل می‌‌کند، در حالی‌‌که شاخص S&P 500 به عنوان معیاری برای سهام عمل می‌‌کند.

انحراف معیار یا معیار

انحراف معیار یک روش اندازه‌‌گیری پراکندگی اطلاعات در رابطه با میانگین مقدار مجموعه داده‌‌ها است و اندازه‌‌گیری مربوط به نوسانات سرمایه گذاری‌‌ را ارائه می‌‌کند. همانطور که با سرمایه گذاری‌‌ مرتبط است ، انحراف معیار میزان بازده سرمایه گذاری‌‌ از انتظارات متوسط یا طبیعی را اندازه‌‌گیری می‌‌کند.

نسبت شارپ

نسبت شارپ عملکرد را به عنوان خطرات وابسته به هم تنظیم می‌‌کند. این کار با ازبین‌‌بردن نرخ بازگشت سرمایه گذاری‌‌ بدون ریسک، مانند اوراق‌‌قرضه خرانه‌‌داری ایالات متحده آمریکا، نرخ بازده تجربه شده می‌‌باشد. سپس بر انحراف معیار سرمایه گذاری‌‌ مرتبط تقسیم می‌‌شود و به عنوان شاخصی برای نشان دادن اینکه آیا سرمایه گذاری‌‌ عاقلانه است یا به عنوان سرمایه گذاری‌‌ با ریسک بیش از حد درنظر گرفته می‌‌شود.

مثالی از پیش‌‌بینی خطر

بیشتر صندوق‌‌های متقابل میزان ریسک سرمایه گذاری‌‌ را برای سرمایه‌‌گذاران محاسبه می‌‌کنند. یک صندوق محافظه کار T. Rowe ارزیابی قیمت سرمایه صندوق را برای سرمایه‌‌گذاران بتای ۰.۶۲ از تاریخ ۳۱ مارس ۲۰۱۸ پیشنهاد می‌‌کند، که این موضوع به معنای این است که آن را به طور قابل توجهی کمتر از معیار شاخص S&P 500 معامله می‌‌کند. ارزش ۰.۹۰ این صندوق ۰.۹۰ است که نشان‌‌دهنده ارتباط نزدیک به معیار استو صندوق انحراف معیار را ۶.۶۰ اعلام می‌‌کند، به این معنی که سرمایه‌‌گذاران می‌‌توانند انتظار داشته باشند که درآمد صندوق ۶.۶% تا ۱۱.۲۹% متغیر باشد.

صندوق با سرمایه زیاد مذکور را با صندوقی با سرمایه کم و ریسک بالا مقایسه کنید، پیش‌‌بینی خطر آن نشانگر نوسانات شدید با بتا ۱.۱۷، R-squared 85.56، نسبت شارپ آن ۰.۶۵ و انحراف معیار آن ۱۹.۸۸ است.

شاید از این مطالب هم خوشتان بیاید.

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.