نوسانگر چایکین (Chaikin Oscillator) چیست؟

نوسانگر چایکین به نام خالق آن مارک چایکین (Marc Chaikin) نامگذاری شده است. این نوسانگر خط انباشتگی/توزیع میانگین متحرک همگرایی/واگرایی (MACD) را می‌سنجد. برای محاسبه نوسانگر چایکین، یک میانگین متحرک نمایی ۱۰ روزه (EMA) خط انباشتگی/توزیع ۳ روزه را از یک EMA سه روزه خط انباشتگی توزیع کسر کنید. در این صورت با پیش‌بینی نوسانات پیرامون خط انباشتگی/توزیع، مومنتوم اندازه‌گیری خواهد شد.

0 935

نکات کلیدی

  • اندیکاتور چایکین به جای قیمت اختتامی MACD را بر خط انباشتگی توزیع اعمال می‌کند.
  • بالا زدن از خط انباشتگی توزیع نشان می‌دهد که فعالین بازار در حال انباشتن سهام، اوراق بهادار یا قرارداد هستند، که معمولا حاکی از شرایط گاوی است.

فرمول نوسانگر چایکین از این قرار است:

که در آن:

N = ضریب جریان پول

M = حجم جریان پول

نحوه محاسبه نوسانگر چایکین

خط انباشتگی/توزیع (ADL) را در سه مرحله محاسبه کنید. نوسانگر چایکین در مرحله چهارم به دست می‌آید.

  1. ضریب جریان پول (N) را محاسبه کنید.
  2. برای محاسبه حجم جریان پول (N)، حجم را در ضریب جریان پول (N) ضرب کنید.
  3. فهرستی از مجموع متحرک N برای رسم خط انباشتگی توزیع (ADL) تهیه کنید.
  4. برای محاسبه نوسانگر چایکین اختلاف بین میانگین متحرک نمایی ۱۰ دوره‌ای و ۳ دوره‌ای را محاسبه کنید.

نوسانگر چایکین به شما چه می‌گوید؟

نوسانگر چایکین ابزاری است که بیش از تحلیلگران فاندامنتال، به کار تحلیلگران تکنیکالی می‌آید که عملکرد تجاری شرکتی را به منظور کسب اطلاعات در مورد سمت و سوی آینده سهام آن بررسی می‌کنند. تحلیلگران فاندامنتال بر این باورند که مهارت مورد نیاز برای پیش‌بینی بازار، آگاهی است. تحلیلگران تکنیکال بر این باورند که تمام اطلاعات موجود در حال حاضر تاثیر خود را بر قیمت‌ها گذاشته و الگوهای افت و خیر قیمت سهام بهتر می‌توانند تحرکات بازار را پیش‌بینی کنند. تحلیلگران تکنیکال از نوسانگر چایکین برای یافتن روندهای جهت‌دار مومنتوم استفاده می‌کنند.

برای درک نحوه بهره‌گیری از یک نوسانگر، تصور کنید که در یک حراجی حاضر هستید. در یک طرف اتاق، انباشت‌کنندگان یا خریداران هستند. در طرف دیگر اتاق، توزیع‌کنندگان یا فروشندگان قرار دارند. زمانی که تعداد فروشندگان حاضر در اتاق بیشتر از خریداران باشد، قیمت موضوع حراج کاهش می‌یابد. به همین ترتیب، زمانی که اکثریت با خریداران باشد، قیمت موضوع حراج تمایل به افزایش پیدا می‌کند.

تحلیلگران تکنیکال معتقدند توازن این رابطه، محرک بازارهای مالی است. آن‌ها این توازن بین خریداران و فروشندگان را با اندیکاتورهای گوناگون از جمله اندیکاتورهای انباشتگی/توزیع مانند نوسانگر چایکین اندازه‌گیری می‌کنند.

مثال برای نحوه استفاده از نوسانگر چایکین

هدف نوسانگر چایکین شناسایی مومنتوم زیربنایی طی نوسانات انباشنگی/توزیع است. به طور مشخص، اندیکاتور چایکین به جای قیمت اختتامی اندیکاتور MACD را در خط انباشتگی توزیع اعمال می‌کند.

برای مثال، معامله‌گری قصد دارد تا تعیین کند که آیا افزایش قیمت سهام محتملتر است یا کاهش آن، و روند MACD نیز بالاتر است. نوسانگر چایکین با بالا زدن از بیس‌لاین (baseline) یک واگرایی گاوی تولید می‌کند. این بیس‌لاین خط انباشتگی/توزیع نامیده می‌شود. بالا زدن از آن خط نشان می‌دهد که معامله‌گران در حال انباشت هستند که عموما حاکی از شرایط گاوی است.

نوسانگر چایکین از دو سیگنال اصلی خرید و فروش استفاده می‌کند. اول، با عبور خط مرکزی (centerline) به بالای خط انباشتگی توزیع یک واگرایی مثبت تایید می‌گردد که نشان‌دهنده فرصت بالقوه خرید است… دوم، با عبور تقاطع خطی مرکزی به زیر خط انباشتگی توزیع یک واگرایی منفی تایید می‌گردد، که نشان‌دهنده فرصت بالقوه فروش است.

واگرایی مثبت خبر می‌دهد که با توجه به افزایش انباشتگی، قیمت سهام احتمالا افزایش می‌یابد. واگرایی منفی خبر می‌دهد که با توجه به افزایش توزیع، قیمت سهام احتمالا کاهش می‌یابد.

شاید از این مطالب هم خوشتان بیاید.

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.