نرخ تغییر (ROC) چیست؟

نرخ تغییر (Rate Of Change) یک پارامتر برای اندازه‌‌گیری تغییرات قیمت یک سهام یا شاخص است. در دنیای اقتصاد این پارامتر نقش پررنگی دارد و حتی می‌‌تواند وجود حباب در بورس را پیش‌‌بینی کند. در این مقاله در این باره بیشتر بخوانید.

0 176

نرخ تغییر یا ROC‌‌ سرعت تغییر یک متغیر در یک بازه‌‌ی زمانی مشخص است. ROC‌‌ اغلب در سرعت کاربرد دارد و به طور کلی برابر است با تغییر در یک متغیر نسبت به همان تغییر در یک متغیر دیگر. به صورت گرافیکی ROC‌‌ را می‌‌توان با شیب یک خط توضیح داد. برای این پارامتر معمولا حرف یونانیِ دلتا به کار می‌‌رود.

ROC‌‌ برای بیان ریاضی تغییرات یک مقدار در یک بازه‌‌ی زمانی به کار می‌‌رود و با سرعت نشان داده می‌‌شود. محاسبه‌‌ی ROC‌‌ بسیار آسان است؛ مقدار موجود سهام یا شاخص تقسیم بر همان مقدار در زمانی در گذشته. اگر این نسبت را ضرب در 100 کنیم درصد تغییر را خواهیم داشت.

ROC‌‌= (مقدار قبلی / مقدار در حال حاضر – 1 ) * 100

اهمیت اندازه‌‌گیری ROC‌‌

نرخ تغییر یک مفهوم مالی بسیار مهم برای سرمایه‌‌گذاران است. برای مثال، یک سهام قرضه با سرعت بالا یا سهامی که ROC‌‌ مثبت دارد، در کوتاه‌‌مدت عملکرد بسیار خوبی خواهد داشت. بر عکس، سهامی با ROC‌‌ در حال کاهش یا ROC‌‌ منفی، به دارندگان می‌‌گوید هر چه سریع‌‌تر سهام خود را بفروشند.

نرخ تغییر حباب‌‌های بازار را نیز به خوبی نشان می‌‌دهد. حتی اگر سرعت کم باشد و تاجران به دنبال سهامی با ROC‌‌ مثبت باشند، اگر صندوق‌‌های قابل معامله در بورس (ETF)، شاخص یا هزینه‌‌های مشترک در یک بورس در کوتاه‌‌مدت ROC‌‌ رو به افزایشی داشته باشد، می‌‌تواند نشانه‌‌ای باشد که این بورس غیر پایدار است. اگر ROC‌‌ شاخص یا دیگر سهام‌‌های بورس بالای 50 درصد باشد، سرمایه‌‌گذاران باید منتظر یک حباب باشند.

رابطه‌‌ نرخ تغییر و قیمت

نرخ تغییر برای اندازه‌‌گیری تغییرات در قیمت یک سهام در یک بازه‌‌ی زمانی به کار می‌‌رود و به آن نرخ تغییر قیمت نیز می‌‌گویند. نرخ تغییر قیمت از تفاضل قیمت سهام در زمان ب از قیمت سهام در زمان الف تقسیم بر قیمت سهام در زمان الف به دست می‌‌آید.

نرخ تغییر قیمت = (قیمت در زمان ب – قیمت در زمان الف) / قیمت در زمان الف

نرخ تغییر قیمت مهم است زیرا بسیاری از تاجران به این امر توجه زیادی دارند. برای مثال یک تاجر گزینشی تنها می‌‌خواهد ارتباط بین نرخ تغییر در قیمت کالای مورد نظر نسبت به تغییرات کوچک در دارایی زیربنایی آن را بداند.

 

شاید از این مطالب هم خوشتان بیاید.

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.