میانگین موزون هزینه (WAC) چیست؟

میانگین موزون هزینه ، متوسط هزینه سرمایه شرکت را نشان می‌دهد. در این بخش از واژه نامه حسابداری، به بررسی این روش، فرمول و کاربرد آن در سیستم‌های ثبت ادواری و دائمی موجودی‌ها می‌پردازیم.

0 3,754

در حسابداری، روش میانگین موزون هزینه (WAC) برای ارزش‌گذاری موجودی از یک میانگین هزینه‌ استفاده می‌کند تا مقادیری را تعیین کند که به COGS و موجودی تعلق می‌گیرند. روش میانگین هزینه موجودی، بهای تمام‌شده کالاهای آماده برای فروش را بر تعداد واحدهای آماده برای فروش تقسیم می‌کند. اجازه استفاده از این روش، در اصول پذیرفته‌شده حسابداری (GAAP) و همچنین در استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) وجود دارد.

فرمول روش میانگین موزون هزینه (WAC)

فرمول میانگین موزون هزینه به شکل زیر است:

میانگین موزون هزینه (WAC) چیست؟
میانگین موزون هزینه (WAC) چیست؟

WAC به ازای هر واحد برابر است با هزینه کالاهای آماده برای فروش تقسیم بر واحدهای آماده برای فروش.

که در آن:

 • بهای تمام‌شده کالاهای آماده برای فروش از جمع ارزش اولیه موجودی با خریدها به دست می‌آید.
 • واحدهای آماده برای فروش، تعداد واحدهایی هستند که یک شرکت می‌تواند آن‌ها را بفروشد؛ یا برابر با تعداد کل واحدها در موجودی هستند.

رسیدن به بهای تمام‌شده کالاهای آماده برای فروش

بهای تمام‌شده کالاهای آماده برای فروش یا به COGS و یا به موجودی پایان دوره تخصیص می‌یابد. از تخصیص بهای تمام‌شده کالاهای آماده برای فروش به مفروضات جریان گردش هزینه یاد می‌شود. مفروضات جریان گردش هزینه‌ی متعددی وجود دارند؛ برای مثال:

۱. روش فایفو (اولین صادره از اولین وارده)

۲. روش لایفو (اولین صادره از آخرین وارده)

۳. روش میانگین موزون هزینه

میانگین موزون هزینه (WAC) چیست؟

روش میانگین موزون هزینه (WAC) در سیستم‌های ثبت ادواری و دائمی موجودی‌ها

استفاده از روش میانگین موزون هزینه (WAC) تخصیصات متفاوتی از بهای تمام‌شده موجودی کالا را در سیستم‌های ثبت ادواری و دائمی موجودی‌ها ایجاد می‌کند.

در سیستم ثبت ادواری موجودی (periodic inventory system)، شرکت شمارش موجودی پایان دوره انجام داده و هزینه محصول را به کار می‌گیرد تا هزینه موجودی پایان دوره را تعیین کند. سپس COGS را می‌توان از طریق ترکیب هزینه موجودی پایان دوره، هزینه موجودی ابتدای دوره و خریدهای در طول دوره تعیین کرد.

سیستم ثبت ادواری دائمی موجودی (perpetual inventory system)، موجودی‌ها و COGS ها را به طور پیوسته دنبال و بررسی می‌کند. سیستم ثبت ادواری دائمی برای مدیریت سطوح موجودی اطلاعات بیشتری را ارائه می‌کند. با این حال، ‌این روش بررسی موجودی می‌تواند برای شرکت هزینه‌بر باشد. در سیستم ثبت ادواری دائمی، از روش میانگین موزون هزینه به “روش هزینه میانگین متحرک” نیز یاد می‌شود.

ما از روش میانگین موزون هزینه در زیر استفاده کرده و تفاوت تخصیصات بهای تمام‌شده موجودی کالا در سیستم‌های ثبت ادواری و دائمی موجودی را تشخیص داده‌ایم.

مثالی از روش میانگین موزون هزینه (WAC)

شرکت در ابتدای ماه ژانویه یک سال مالی، موجودی ابتدای دوره‌‌ی ۳۰۰ واحدی را با قیمت ۱۰۰ دلار برای هر واحد گزارش کرد. خرید‌های شرکت در سه ماهه‌ی اول به شکل زیر بود:

 • ۱۵ ژانویه: خرید ۱۰۰ واحد به قیمت ۱۳۰ دلار = ۱۳,۰۰۰ دلار
 • ۹ فوریه: خرید ۲۰۰ واحد به قیمت ۱۵۰ دلار = ۳۰,۰۰۰ دلار
 • ۳ مارس: خرید ۱۵۰ واحد به قیمت ۲۰۰ دلار = ۳۰,۰۰۰ دلار

به علاوه، فروش‌های شرکت به شکل زیر بود:

 • پایان فوریه: فروش ۱۰۰ واحد
 • پایان مارس: فروش ۷۰ واحد

ما در سیستم ثبت ادواری موجودی، بهای تمام‌شده کالاهای آماده برای فروش و واحدهای آماده برای فروش را در پایان سه ماهه اول تعیین می‌کنیم:

میانگین موزون هزینه (WAC) چیست؟

ما برای فروش ۱۷۰ واحد در طی دوره ماه‌های ژانویه-مارس، ۱۳۷,۳۳ دلار را به هر واحد اختصاص داده‌ایم. باقی آن نیز به موجودی پایان دوره تعلق می‌گیرد. بنابراین:

 • ۲۳,۳۴۶.۱۰ دلار در COGS = 137.33 دلار × ۱۷۰
 • ۷۹,۶۵۳.۹۰ در موجودی پایان دوره = ۲۳,۳۴۶.۱۰ دلار – ۱۰۳,۰۰۰ دلار

نکته: اعداد به دلیل اینکه گرد شده‌اند، به شکل اعداد صحیح نیستند.

میانگین موزون هزینه (WAC) چیست؟

ما در سیستم ثبت دائمی موجودی، میانگین را قبل از فروش واحدها تعیین می‌کنیم.

بنابراین، میانگین ما پیش از فروش ۱۰۰ واحد در ماه فوریه برابر خواهد بود با:

میانگین موزون هزینه (WAC) چیست؟

برای فروش ۱۰۰ واحد در ماه فوریه، تخصیص هزینه‌ها به شکل زیر خواهد بود:

 • ۱۲,۱۶۷ دلار در COGS =  دلار ۱۲۱.۶۷ × ۱۰۰
 • ۶۰,۸۳۳ دلار در موجودی باقی می‌ماند = ۱۲,۱۶۷ دلار – ۷۳,۰۰۰ دلار

نکته: اعداد به دلیل اینکه گرد شده‌اند، به شکل اعداد صحیح نیستند.

میانگین ما پیش از فروش ۷۰ واحد در ماه مارس برابر خواهد بود با:

میانگین موزون هزینه (WAC) چیست؟

برای فروش ۷۰ واحد در ماه مارس، تخصیص هزینه‌ها به شکل زیر خواهد بود:

 • ۹۷۸۱ دلار در COGS =  دلار ۱۳۹.۷۴ × ۷۰
 • ۸۱,۰۵۱.۲۰ دلار در موجودی پایان دوره = ۹۷۸۱.۰ دلار – ۹۰,۸۳۳ دلار

نکته: اعداد به دلیل اینکه گرد شده‌اند، به شکل اعداد صحیح نیستند.

نمودارها در سیستم ثبت دائمی موجودی به شکل زیر خواهند بود:

میانگین موزون هزینه (WAC) چیست؟

میانگین موزون هزینه (WAC) چیست؟

مقایسه روش میانگین موزون هزینه (WAC) در سیستم‌های ثبت ادواری و دائمی موجودی

ما با مقایسه هزینه‌های تخصیص‌یافته به COGS و موجودی، می‌بینیم که هزینه‌ها بر اساس اینکه آیا سیستم مورد نظر سیستم ثبت ادواری موجودی است یا سیستم ثبت دائمی موجودی، به شکل‌های متفاوت تخصیص می‌یابند. با این حال، توجه داشته باشید که هزینه‌های کلی (همانطور که باید) به همان شکل قبل باقی می‌مانند.

در مثال ما، موجودی‌های خریداری شده، افزایش ارزش را تجربه کردند. هزینه‌های خرید هر واحد در ماه ژانویه ۱۳۰ دلار، در ماه فوریه ۱۵۰ دلار و در ماه مارس ۲۰۰ دلار بود. بنابراین، از آن جایی که سیستم ثبت ادواری موجودی در کل این سه ماه از بهای تمام‌شده کالاهای آماده برای فروش استفاده می‌کند، به بهای اجناس فروخته‌شده به خاطر فروش موجودی، میزان بیشتری تخصیص می‌یابد.

میانگین موزون هزینه (WAC) چیست؟ 

منبع

شاید از این مطالب هم خوشتان بیاید.

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.