تعیین تعرفه برق صادراتی برای تولید بیت کوین

وزیر نیرو، رضا اردکانیان، در برنامه زنده فرمول یک شبکه یک سیما با اشاره به موضوع تعرفه برق استخراج کنندگان بیت کوین، عنوان کرد که به زودی در دولت پیرامون این موضوع تصمیم گیری نهایی خواهد شد و در حال حاضر این موضوع مطرح است که تعرفه برق صادراتی را برای آن لحاظ کنیم.

0 47

تعرفه برق صادراتی برای تولید بیت کوین

رضا اردکانیان در برنامه زنده فرمول یک شبکه یک سیما با بیان این که موضوع رمز ارز‌ها در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است، گفت: وزارت نیرو درباره مصرف انرژی استخراج رمز ارز‌ها فعال شده است و تصمیمی که تا این مرحله گرفته شده این است که انشعابات خانگی، کشاورزی و نظایر آن برای استخراج رمز ارز‌ها مجاز نیستند و طبق قانون با متخلفان برخورد می‌شود.

وزیر نیرو افزود: در مورد استخراج رمز ارز‌ها زمان استفاده هم مهم است که باید در ساعاتی انجام شود که جوابگویی به سایر نیاز‌ها با اختلال مواجه نشود.

اردکانیان همچنین به موضوع تعرفه برق استخراج کنندگان بیت کوین اشاره کرد و گفـت: آنچه در حال حاضر مطرح است این است که تعرفه برق صادراتی را برای این موضوع لحاظ کنیم.

وی افزود: برای هر بیت کوین گفته می‌شود 72 هزار کیلووات ساعت برق مصرف می‌شود. این در حالی است که الگوی مصرف یک خانواده در تهران 300 کیلووات است، یعنی برای استخراج یک بیت کوین برق معادل مصرف 20 سال یک خانواده نیاز است. وی همچنین عنوان کرد که به زودی در دولت پیرامون این موضوع تصمیم گیری نهایی خواهد شد.

 

منبع

تعرفه برق صادراتی برای تولید بیت کوین

شاید از این مطالب هم خوشتان بیاید.

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.