تعریف نسبت قیمت به درآمد (Price-Earnings Relative)

نسبت قیمت به درآمد یعنی نسبت قیمت به درآمد هر سهم که بر نسبت قیمت به درآمد یک بازار گسترده‌‌تر تقسیم می‌‌شود. نسبت قیمت به درآمد که اغلب به شکل P/E نوشته می‌‌شود، برابر است با قیمت هر سهم یا قیمت بازار گسترده تقسیم بر مقدار سود سهم یا سود بازار. چندین روش برای اندازه‌‌گیری رقم سودی که در مخرج فرمول استفاده می‌‌شود وجود دارد، گرچه متخصصین معمولا از مقیاس سودهای منابع سال بعد استفاده می‌‌کنند. یعنی همان سودهای پیش بینی شده، یا سود پیشرو، یعنی سودهای واقعی گزارش شده، در طول یک دوره‌‌ی 12 ماهه. مقدار نسبت قیمت به درآمد به معنای تعیین نسبت ارزش گذاری بالا یا کم‌‌ ارزش گذاری یک شرکت نسبت به صنعت آن، بخش مالی، بازار گسترده یا دیگر گروه‌‌های همتای آن است.

0 116

کاهش نسبت قیمت به درآمد

ارزش نسبت قیمت به درآمد روشی است برای تعیین این‌‌که آیا نسبت قیمت به درآمد با توجه به شرایط بازار منطقی است یا خیر. اگر که ارزش نسبت قیمت به درآمد کمتر از 1 باشد یعنی این‌‌که یک سهام دارای ضریب P/E پایین‌‌تری نسبت به گروه گسترده‌‌ی همتای خود می‌‌باشد. حال اگر این نسبت 1 باشد بدین معنا است که ضریب P/E یک سهام و گروه همتای آن یکسان است. و در صورتی که ارزش نسبت P/E بیشتر از 1 باشد، یعنی ضریب P/E یک سهام بزرگتر از گروه همتای آن است. برای مثال، در تاریخ 25 ماه می 2018، شرکت اپل (AAPL) دارای ضریب P/E 18.2 بود، در حالی که S&P 500 ضریبP/E 20.6 را برای خود ثبت کرده بود. ارزش نسبت قیمت به درآمد برای AAPL رقم 0.88 است.

تفسیر ارزش نسبت قیمت به درآمد

ضریب P/E اغلب نشان دهنده‌‌ی آن است که آیا سهام مورد نظر فرصت خرید را فراهم می‌‌آورد یا خیر. در سطح ابتدایی، زمانی که ارزش P/E کمتر از گروه هم‌‌‌‌تراز و یا این‌‌که کمتر از 1 باشد، می‌‌تواند نشان دهنده‌‌ی این باشد که سهام با قیمت ارزانی در حال عرضه است، و در نتیجه زمان مناسبی برای خرید است. دلیل رسیدن به این استدلال این است که ارزش پایین P/E نشان می‌‌دهد که هر دلار سود حاصل از این سهام کمتر از هر دلار سود سهام معمولی در گروه هم‌‌تراز می‌‌ارزد. برعکس این قضیه نیز صادق است، اگر که ارزش P/E برای یک سهام بیشتر از سهام گروه هم‌‌تراز باشد، و ارزش نسبی قیمت به درآمد بیشتر از 1 باشد، نشان می‌‌دهد که درآمد ان سهام گران تر از سهام معمولی در گروه هم‌‌تراز است.

با این حال، لازم به ذکر است که ضریب P/E و ارزش نسبت قیمت به درآمد، تنها بخشی از مجموع داده‌‌هایی هستند که برای توصیف مفهوم یک سهام استفاده می‌‌شوند. ارزش پایین نسبت P/E می‌‌تواند حاکی از آن باشد که شرکت در معرض خطر مضیقه مالی قرار دارد، و لزوما به معنای فرصت خرید خوب نیست. برعکس، ارزش بالای نسبت P/E گویای آن است که شرکت از چشم‌‌انداز رشد بسیار خوبی برخوردار است، و ممکن است ارزش بیشتری داشته باشد. ارزش نسبت قیمت به درآمد نقطه‌‌ی آغازین برای یک ارزیابی اساسی است.

شاید از این مطالب هم خوشتان بیاید.

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.