تامین مالی شرکتی چیست؟

تامین مالی بخشی از شرکت است که با تصمیمات مالی و سرمایه گذاری در ارتباط است. بخش تامین مالی شرکت عمدتا به افزودن ارزش سهامداران با برنامه‌های مالی بلند مدت و کوتاه مدت، و اعمال استراتژی‌های مختلف، توجه دارد. فعالیت‌های این بخش طیفی شامل تصمیمات سرمایه گذاری کلان تا بانکداری سرمایه گذاری را دربرمی‌گیرد.

0 335

توضیح تامین مالی شرکتی

دپارتمان های تامین مالی شرکت اداره و نظارت بر فعالیت های مالی مؤسسه و تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری عمده را عهده دار هستند. از جمله این تصمیمات مثلا خرید سرمایه گذاری پیشنهاد شده، پرداخت آن با سهام، وام یا ترکیبی از هردو، و اینکه آیا سهامداران باید سهام دریافت کنند، است. علاوه بر آن، دپارتمان تامین مالی دارایی‌ها و مسئولیت‌های کنونی را مدیریت کرده و بر صورت کالاها نظارت می‌کند.

سرمایه گذاری‌

وظایف بخش مالی شرکت شامل سرمایه گذاری‌های عمده و افزایش سرمایه بلند‌مدت شرکت می‌شود. فرایند تصمیم‌گیری برای سرمایه گذاری کلان عمدتا متوجه بودجه‌بندی کلان است. شرکت از طریق بودجه‌بندی کلان هزینه‌های عمده را شناسایی کرده، جریان پول آینده را در پروژه‌های پیشنهاد شده تخمین می‌زند، سرمایه گذاری برنامه‌ریزی‌شده را با اقدامات بالقوه مقایسه کرده و نهایتا تصمیم می‌گیرد که کدام پروژه را در بودجه کلان بگنجاند.

سرمایه گذاری کلان احتمالا مهم‌ترین وظیفه بخش مالی است و پیامدهای تجاری جدی به همراه دارد. بودجه‌بندی کلان ضعیف (مثلا سرمایه گذاری بیش از حد یا زیر بودجه) می‌تواند جایگاه مالی شرکت را یا بخاطر هزینه‌های مالی زیاد یا نبود ظرفیت عملیاتی کافی، زیر سؤال ببرد.

تأمین سرمایه

بخش مالی مسئول تأمین سرمایه در قالب وام یا سهام هم است. شرکت شاید از بانک‌های تجاری یا دیگر واسطه‌های مالی وام دریافت کند یا از طریق بانک‌های سرمایه گذاری (IB) اوراق قرضه در بازار کلان توزیع کند. این شرکت شاید تصمیم بگیرد که سهام به سرمایه‌گذاران بفروشد؛ بخصوص زمانی که برای گسترش تجارت بودجه جمع می‌کند. تأمین مالی کلان، ایجاد تعادل در تصمیم‌گیری برای مقادیر وام و سهام است. داشتن وام زیاد موجب افزایش ریسک شده، و تکیه زیاد بر سهام هم باعث ضعیف شدن پس‌انداز و ارزش برای سرمایه‌گذاران تازه‌کار می‌شود. نهایتا، بخش تأمین سرمایه باید سرمایه لازم برای سرمایه گذاری کلان را فراهم کند.

نقدینگی کوتاه مدت

وظیفه دیگر بخش مالی، مدیریت کوتاه مدت مالی است که هدف آن، اطمینان از کافی بودن نقدینگی برای انجام عملیات ممتد است. مدیریت مالی کوتاه مدت به دارایی‌ها و مسئولیت‌های کنونی یا کار کلان و جریان پول عملیاتی، توجه ویژه دارد. شرکت باید در زمان مقرر به همه ضوابط مسئولیت‌هایش عمل کند. این مسئله شامل داشتن دارایی کافی برای تبدیل به پول، مثل سرمایه گذاری کوتاه مدت، برای جلوگیری از اختلال فعالیت‌هایش می‌شود. مدیریت مالی کوتاه مدت همچنین مستلزم دریافت وام‌های اعتباری اضافی یا توزیع اوراق قرضه به عنوان پشتیبان نقدینگی است.

شاید از این مطالب هم خوشتان بیاید.

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.