بانکداری باز

بانکداری باز (Open Banking) سیستمی است که کاربر را مجهز به شبکه موسسه مالی از طریق استفاده از رابط برنامه‌‌نویسی کاربردی (API) می‌‌کند. استاندارد بانکداری باز تعریف می‌‌کند که چگونه داده‌‌های مالی باید ایجاد، اشتراک‌‌گذاری و دسترسی داشته باشند. با تکیه بر شبکه به جای متمرکز کردن، بانکداری باز به مشتریان خدمات مالی کمک می‌‌کند تا اطلاعات مالی خود را با دیگر موسسات مالی به اشتراک بگذارند.

0 195

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.