اهداف اولیه کسب و کارهای فینتکی

0 98

اهداف اولیه کسب و کارهای فینتکی در سال ۲۰۱۷ به همکاری با ساختارهای سنتی، رقابت کردن به شیوه‌ی خود بدون همکاری با ساختارهای سنتی، ادغام یا خریداری شدن به وسیله‌ی یک ساختار فینتکی، و خریداری شدن به وسیله‌ی ساختارهای سنتی محدود می شد. با توجه به اینفوگرافیک فینتک زیر، همکاری با ساختاری های سنتی بیشترین سهم را داشته است.

اهداف اولیه کسب و کارهای فینتکی

 

شاید از این مطالب هم خوشتان بیاید.

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.