سبد سرمایه گذاری ( اصول سرمایه گذاری‌‌ – بخش 6 )

سبد سرمایه گذاری‌‌ مجموعه‌‌ای از چند سرمایه گذاری‌‌ است. به صورت ایده‌‌آل، این سرمایه گذاری‌‌‌‌ها باید طوری انتخاب شوند که با یکدیگر هماهنگی داشته و به سرمایه‌‌گذار در دستیابی به اهدافش کمک کنند و همچنین باید میزان خاصی از تنوع را ایجاد کنند تا فرد تماما بر روی یک مورد خاص متمرکز نبوده و در صورت از دست رفتن آن مورد، کل دارایی خود را از دست ندهد. برای مطالعه بخش قبلی این مقاله اینجا کلیک کنید.

0 170

یک سبد سرمایه گذاری مجموعه‌‌ای از انواع دارایی‌‌ها مثل سهام، اوراق قرضه و پول نقد است. این سبد را می‌‌توان به دسته‌‌های کوچک‌‌تر، مثل سهام با ارزش بالا، سهام با ارزش متوسط، سهام با ارزش پایین و سهام‌‌های بین‌‌المللی تقسیم کرد. در مورد اوراق قرضه نیز می‌‌توان اوراق قرضه‌‌ کوتاه‌‌ مدت، اوراق قرضه‌‌ میان‌‌مدت، اوراق قرضه‌‌ شهرداری عدم مشمول مالیات و اوراق قرضه‌‌‌‌ خارجی را نام برد. هر یک از این دسته‌‌ها باز هم می‌‌توانند به دسته‌‌های کوچیک‌‌تری تقسیم شوند.

ابزار سرمایه گذاری‌‌ مورد استفاده شامل صندوق‌‌های سرمایه گذاری‌‌ مشترک، صندوق‌‌های قابل‌‌معامله در بورس، سهام فردی، اوراق قرضه و غیره می‌‌شوند.

شما می‌‌توانید تمام سرمایه‌‌های خود را در حساب‌‌های مختلف به عنوان یک سبد سرمایه گذاری‌‌ کلی نشان دهید و یا می‌‌توانید بخش‌‌های خاصی از سرمایه‌‌های خود را به عنوان سبد‌‌های سرمایه گذاری‌‌ جدا تقسیم‌‌بندی کنید. برای مثال، حسابی که برای پس‌‌اندازهای دانشگاهی خود دارید یک سبد سرمایه گذاری‌‌ و پولی که برای دوران بازنشستگی خود کنار می‌‌گذارید یک سبد سرمایه گذاری‌‌ دیگر به حساب می‌‌آید.

به صورت ایده‌‌آل، یک سبد سرمایه گذاری‌‌ انواع مختلفی از سرمایه را در برمی‌‌گیرد که حتی ممکن است به هم مرتبط هم نباشند.

اکنون با استفاده از صندوق‌‌های سرمایه گذاری‌‌ مشترک شاخص Vanguard مثالی ساده از این موضوع می‌‌آوریم:

شاخص کلی بازار سهام (Vanguard (ticker VTSMX – یک صندوق با ارزش بازاری بالا که بازار سهام ایالات متحده را تکرار می‌‌کند.

شاخص کلی سهام بین‌‌المللی (Vanguard (VGTSX – یک صندوق با ارزش بازاری بالا که سهام‌‌های بازاری توسعه‌‌یافته و در حال توسعه غیرآمریکایی را پوشش می‌‌دهد.

شاخص کلی اوراق قرضه (Vanguard (VBMFX – یک صندوق با ارزش بازاری بالا که بازار اوراق قرضه ایالات متحده را تکرار می‌‌کند.

در طی پنج سال تا تاریخ 28 ماه فوریه سال 2017، این صندوق‌‌ها به شکل زیر به هم مرتبط بودند:

بازار اوراق قرضه Vanguard بازار سهام بین‌‌المللی Vanguard سهام کلی Vanguard
0.12- 0.79 سهام کلی Vanguard
0.08 0.79 بازار سهام بین‌‌المللی Vanguard
0.08 0.12- بازار اوراق قرضه Vanguard

منبع: Morningstar

ارتباط کامل (1.00) میان دو ابزار سرمایه گذاری‌‌ به این معناست که عملکرد آن‌‌ها کاملا به هم مرتبط است، در حالی که ارتباط صفر به این معناست که هیچ رابطه‌‌ای میان دو ابزار سرمایه گذاری‌‌ وجود ندارد. در سطح 0.79 صندوق بازار سهام Vanguard و صندوق بازار سهام بین‌‌المللی Vanguard نه کاملا، اما تا حد زیادی به یکدیگر مرتبط هستند.

اما ارتباط 0.08 میان بازار اوراق قرضه Vanguard و بازار سهام بین‌‌المللی Vanguard به این معناست که از نظر عملکرد این دو صندوق، ارتباط بسیار کمی میان آن‌‌ها وجود دارد.

ارتباط 0.12- میان بازار صندوق اوراق قرضه‌‌ی Vanguard و صندوق بازار سهام Vanguard به این معناست که رابطه‌‌ای معکوس میان آن‌‌ها وجود دارد.

در اینجا با استفاده از ترکیبی از این سه صندوق نگاهی به ریسک و سود سه صندوق سرمایه گذاری‌‌ خواهیم داشت. این نتایج با استفاده از ابزار سبد سرمایه گذاری فرضی کارگاه مشاور Morningstar به دست آمده‌‌اند.

بر اساس این همانندسازی:

 • سرمایه‌‌ها در تاریخ 29 ماه آوریل سال 1996 خریداری شده و نتایج در تاریخ 28 ماه فوریه سال 2017 مشخص شده‌‌اند.
 • هیچ مالیاتی برای این سبد سرمایه گذاری وجود ندارد، درست مثل اینکه در یک حساب مالیات معوق مثل IRA نگهداری شده است.
 • این سبد سرمایه گذاری به صورت شش‌‌ماهه به تخصیص اولیه خود بازمی‌‌گردد.
 • سرمایه گذاری‌‌ اولیه 50،000 دلار

Conservative 60/40 (محافظه کار)

 • 30% بازار سهام کلی Vanguard
 • 10% بازار سهام بین‌‌المللی Vanguard
 • 60% بازار اوراق‌‌قرضه‌‌ی Vanguard

Moderate 40/60 (میانه رو)

 • 45% بازار سهام کلی Vanguard
 • 15% بازار سهام بین‌‌المللی Vanguard
 • 40% بازار اوراق قرضه‌‌ی Vanguard

Aggressive 20/80 (با ریسک بالا)

 • 60% بازار سهام کلی Vanguard
 • 20% بازار سهام بین‌‌المللی Vanguard
 • 20% بازار اوراق قرضه‌‌ی Vanguard

در اینجا نتایج این سه مدل نمونه از سبد سرمایه گذاری آمده است:

درصد سود نمونه در مقایسه با S&P 500 (ده سال اخیر) درصد تغییر سود در مقایسه با S&P 500 (ده سال اخیر) کاهش ارزش سال 2002 (%) کاهش ارزش سال 2008 (%) درصد کلی سود رشد 50،000 دلار
72.80% 44.25% 2.26-% 14.03-% 286،87% 193،435 دلار Conservative 60/40
78.19% 63.86% 7.81- 22.78-% 323.05% 211،527 دلار Moderate 40/60
80.81% 84.84% 13.56- 31.02- 344.53% 222،267 دلار Aggressive

20/80

منبع: کارگاه مشاور Morningstar

همانگونه که انتظارش را داشتید،سبد سرمایه گذاری Conservative کمترین ضرر را در سال 2008 داشت که مقدار آن 14.03% بود، در حالی که در همان سال شاخص S&P 500 ضرری 37 درصدی را تجربه کرد. همچنین، این سبد سرمایه گذاری کمترین میزان رشد را در این مدت داشت و در نهایت ارزش پایانی آن به 193،435 دلار رسید.

سبد سرمایه گذاری Aggressive بیشترین کاهش را در میان هر سه در سال 2008 داشته و ضرری 31.02 درصدی را در این سال تجربه کرد. این سبد سرمایه گذاری همچنین بیشترین افزایش ارزش را در این مدت داشت و در نهایت ارزش پایانی آن به 226،267 دلار رسید.

نکته‌‌ مهم این است که ترکیب سرمایه گذاری‌‌‌‌های مختلف در تخصیصات متنوع در طی زمان هم بر میزان رشد سبد سرمایه گذاری و هم بر میزان ریسک تاثیر خواهد گذاشت.

برای مطالعه بخش بعدی این مقاله اینجا کلیک کنید.

شاید از این مطالب هم خوشتان بیاید.

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.