استفاده از سود کلی برای ارزیابی بهتر سهام

سود کلی، معیاری برای سرمایه‌گذار عام است که توسط وارن بافت ایجاد شد تا هم پول پرداخت شده به سرمایه‌گذار و هم پول دریافت‌شده توسط کسب‌و‌کار را شامل شود. در این مقاله با تعریف دقیقتر این مفهوم، نحوه محاسبه آن و تاثیر آن بر تصمیم‌گیری‌ها درمورد خرید و فروش سهام آشنا می‌شویم.  

0 142

ارزش سود انباشته و سود تقسیمی نقدی

طی نیمه‌ی اول قرن بیستم، وال استریت باور داشت که علت اصلی وجود شرکت‌ها، پرداخت سود سهام تقسیمی به سهام‌داران است. هرچند،‌ طی ۵۰ سال، جامعه شاهد پذیرش نگرشی پیچیده‌تر بوده است، به این شکل که سود پرداخت نشده به شکل سود سهام که دوباره در کسب‌و‌کار سرمایه‌گذاری می‌شود نیز ثروت سهام‌دار را به وسیله‌ی توسعه‌ی فعالیت‌های شرکت، از طریق رشد ارگانیک و اکتسابات یا تقویت جایگاه سرمایه‌گذار از طریق کاهش بدهی یا برنامه‌های بازخرید سهام افزایش می‌دهد.

وارن بافت (Warren Buffett)، مدیر عامل و رییس هیئت مدیره‌ی برکشایر هتاوی (Berkshire Hathaway) معیاری را برای سرمایه‌گذار عام به نام سود کلی (Look-Through Earnings) خلق کرد تا هم پول پرداخت شده به سرمایه‌گذار و هم پول دریافت‌شده توسط کسب‌و‌کار را شامل شود. منطق مفهوم سودهای کلیِ وی این است که تمامی درآمدهای شرکت، چه زمانی که به صورت سود سهام تقسیمی پرداخت گردند و چه زمانی که به شرکت سپرده شوند، به نفع سهام‌دار است. از نظرِ بافت، یک سرمایه‌گذاری موفق به معنی خریداری بیش‌ترین سود کلی به پایین‌ترین قیمت و مهلت دادن به سبد سهام برای ارزش ‌یافتن با گذشت زمان است.

سود کلی چگونه محاسبه می‌شود

به طور عادی، یک شرکت سود تقلیل‌یافته و پایه را به ازای هر سهم اعلام می‌کند (به عنوان مثال اگر در زمان به عقب برگردیم،‌ واشنگتن پست (Washington Post) در سال ۲۰۰۳ سهام تقلیل‌‌یافته‌ای معادل با ۲۵٫۱۳ دلار به ازای هر سهم گزارش کرد). بعضا، بخشی از سود به صورت تقسیم سود سهام نقدی به سهام‌دار پرداخت می‌شود (به عنوان مثال در سال ۲۰۰۳ واشنگتن پست ۷٫۰۰ دلار سود تقسیمی نقدی به سهامدارانش پرداخت کرد). به عبارت دیگر،‌ از ۲۵٫۱۲ دلار سود تقلیل یافته‌ی به ازای هر سهم که عاید شرکت شده بود، ۷٫۰۰ دلار به صورت چک سود تقسیمی که در بانک قابل پرداخت بود به سهام‌داران بازگردانده شده و ۱۸٫۱۲ دلار باقی‌مانده در کسب‌و‌کار اصلی واشنگتن پست شامل روزنامه‌ها، خدمات آموزشی و ایستگاه‌های کابلی دوباره سرمایه‌گذاری شد.

بدون در نظر گرفتن نوسانات قیمت سهام، سرمایه‌گذاری که صاحب ۱۰۰ سهم از سهام عمومی واشنگتن پست بود، در پایان سال، ۷۰۰ دلار سود تقسیمی نقدی دریافت کرد (۱۰۰ سهم ×‌۷ دلار به ازای هر سهم از سود تقسیمی). به طور منطقی، ۱۸۱۲ دلارِ متعلق به سرمایه‌گذار در کسب‌و‌کار واشنگتن‌پست، دوباره سرمایه‌گذاری شد. علی رغم این که وی هیچگاه مستقیما این پول را دریافت نکرده است، این سرمایه از ارزش اقتصادی حقیقی برخوردار بوده و نمی‌توان از آن صرف نظر کرد.

به طور نظری، سود دوباره سرمایه‌گذاری شده با گذشت زمان منجر به افزایش قیمت سهم شده است.

همانطور که ذکر شد، هدف از معیار سود کلی بافِت، مشمول کردن تمامی سودهایی است که به سرمایه‌گذار تعلق دارد؛ چه آن‌هایی که به شرکت سپرده شده و چه آن‌هایی که به شکل سود تقسیمی پرداخت شده است. سود کلی با در نظر گرفتن سهم نسبی سرمایه‌گذار در سود شرکت و کسر مالیاتی محاسبه می‌گردد که در صورت پرداخت کلِ سود به صورت سود تقسیمی، به آن تعلق می‌گرفت.

برای نمایش این مفهوم، ‌در نظر بگیرید که جان اسمیت، یک سرمایه‌گذار نوعی، سبد سهامی حاوی دو دسته اوراق دارد: سهام مشترک غول خرده‌فروشی، وال‌مارت (Walmart) و سهام شرکت عظیم نوشیدنی‌های غیر الکلی، کوکاکولا. هر دوی این شرکت‌ها بخشی از سود خود را به شکل سود تقسیمی پرداخت می‌کنند، اما اگر جان فقط سودهای تقسیمی نقدی را به عنوان درآمد در نظر بگیرد، بیشتر پولی که به او تعلق گرفته را نادیده گرفته است. برای بررسی صحیح عملکرد سرمایه‌گذاریاش، جان باید سود کلی خود را محاسبه کند. در حقیقت، او به این سوال پاسخ می‌دهد که: «اگر امروز شرکت‌هایی که در آن‌ها سهام دارم، ۱۰۰٪ سود گزارش شده را به من پرداخت کنند، پس از کسر مالیات چه مبلغی خواهم داشت؟»

سهام شماره‌ی ۱: وال‌مارت

در سال ۲۰۰۴، وال‌مارت سود تقلیل یافته‌ای معادلِ۲٫۰۳ دلار به ازای هر سهم را گزارش کرد.

سودهای تقسیمی جان به میزان ۱۵٪ شامل مالیات شده و او صاحب ۵۰۰۰ سهم در وال‌مارت است. بنابراین سود کلی وی به این شکل خواهد بود: ۲٫۰۳ سود تقلیل‌یافته × ۵۰۰۰ = ۱۰۱۵۰ دلار پیش از مالیات × [۰٫۱۵ – ۱] = ۸٬۶۲۷٫۵۰.

سهام شماره‌ی ۲: کوکاکولا

در سال ۲۰۰۴، کوکاکولا سود تقلیل‌یافته‌ای معادلِ ۱٫۰۰ دلار به ازای هر سهم را گزارش کرد.

جان صاحب ۱۲۰۰۰ سهم در وال‌مارت است. بنابراین سود کلی وی به این شکل خواهد بود: ۱٫۰۰ سود تقلیل یافته × ۱۲۰۰۰ = ۱۲۰۰۰ دلار پیش از مالیات × [۰٫۱۵ – ۱] = ۱۰۲۰۰.

مجموع سود کلی برای کل سبد سهام

با جدول‌بندی مجموع سود کلی تولید شده توسط سهام متعلق به او، درمی‌یابیم که سودی معادل ۱۸٬۸۲۷٫۵۰ دلار پس از کسر مالیات عاید جان شده است (۸٬۶۲۷٫۵۰ – ۱۰٬۲۰۰). در نظر گرفتن تنها ۶۶۳۰ دلار که وی به صورت سود تقسیمی نقدی پس از کسر مالیات دریافت کرده است، اشتباه خواهد بود.

چگونه سود کلی بر تصمیم برای خرید و فروش اثرگذار است

چه زمانی جان باید سهام کوکاکولا یا وال‌مارت خود را بفروشد؟ اگر وی به این نتیجه رسیده است که یک فرصت سرمایه‌گذاری دیگر به اون امکان دریافت سود کلی بسیار بیشتری را می‌دهد و آن شرکت نیز با توجه به مقررات و موقعیت رقابتی، از پایداری مشابهی در سودها برخوردار است، تصمیم برای فروش سهام و رفتن به سوی شرکتی دیگر منطقی خواهد بود (توجه داشته باشید که در مورد وال‌مارت و کوکاکولا، احتمال یافتن شرکتی با مزایای رقابتی و اقتصادی مشابه بسیار پایین است).

بنجامین گراهام (Benjamin Graham)، پدر سرمایه‌گذاری ارزشی و نویسنده‌ی «تحلیل اوراق و سرمایه‌گذار هوشمند»، پیشنهاد می‌کند که سرمایه‌گذاران بر حداقل ۲۰٪ تا ۳۰٪ سود اضافه، برای فروش یک وضعیت و نقل مکان به سوی وضعیتی دیگر تاکید داشته باشند.

علاوه بر این، جان باید عملکرد سرمایه‌گذاری خود را به جای قیمت سهامش، بر اساس نتایج عملیاتی این کسب‌و‌کار ارزیابی کند. در صورتی که سود کلی وی به شکلی پایدار در حال افزایش بوده و مدیریت شرکت جهت‌گیری مناسبی در خصوص سهام‌داران دارد، قیمت سهم تنها برای خرید سهام بیشتر با قیمتی جذاب تاثیر خواهد داشت و این نوسانات تنها ناشی از جنون بازار (Mr.Market lunacy) است.

سود کلی ۱۸۸۲۷٫۵۰ دلاری که جان آن را محاسبه کرده کاملا به اندازه‌ی مالکیت یک کارواش، یک آپارتمان یا یک داروخانه حقیقی است. با سرمایه‌گذاری از یک نقطه نظر تجاری، جان می‌تواند به جای تصمیمات احساسی، تصمیماتی هوشمندانه بگیرد. تا هنگامی که موقعیت رقابتی هر یک از این شرکت‌ها تغییری نکرده است، جان باید به سقوط‌های قابل توجه در قیمت سهامِ وال‌مارت و کوکاکولا، به عنوان فرصتی برای تصاحب سودهای کلی بیشتر با قیمتی عالی نگاه کند.

اهمیت سود کلی در تحلیل سازمانی

بیشتر شرکت‌ها در کسب‌و‌کارهای دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند. بر طبق اصول حسابداری عموما پذیرفته‌شده (GAAP)، سود این سرمایه‌گذاری‌ها به یکی از سه روش زیر گزارش می‌شوند: روش هزینه، روش ارزش ویژه یا روش تلفیقی. روش هزینه در خصوص سرمایه‌گذاری‌هایی اعمال می‌شود که حق رایِ کمتر از بیست درصد در آن وجود دارد؛ این روش تنها بیانگر سودهای تقسیمی دریافت شده توسط شرکتِ سرمایه‌گذار است. این همان چیزی است که منجر شد تا بافِت در نامه‌های خود به سهامداران، سودهای توزیع نشده را شرح دهد. چه در آن زمان و چه اکنون، برکشایر سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در شرکت‌هایی مانند کوکاکولا، واشنگتن پست، ژیلت و امریکن اکسپرس داشته و دارد. این شرکت‌ها تنها بخش کوچکی از سود کلی خود را به شکل سود تقسیمی پرداخت می‌کنند و در نتیجه، برکشایر سود بسیار بالاتری از آن چه را که در صورت‌های مالی وجود داشت، عاید صاحبان خود می‌کند.

  • محاسبه‌ی سودهای تقسیمی نقدی پس از مالیات

وال مارت: ۰٫۳۶ دلار سود تقسیمی نقدی به ازای هر سهم × ۵۰۰۰ سهم = ۱۸۰۰ × [۰٫۱۵ – ۱ نرخ مالیات] = ۱۵۳۰ پس از مالیات.

کوکاکولا: ۰٫۵۰ دلار سود تقسیمی نقدی به ازای هر سهم × ۱۲۰۰۰ سهم = ۶۰۰۰ × [۰٫۱۵ – ۱ نرخ مالیات] = ۵۱۰۰ پس از مالیات.

شاید از این مطالب هم خوشتان بیاید.

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.